За повече информация

Любомир Петкашев  – lubo@lfconsult.org
София 1303, ул. “Антим I” 55
моб. +359887 281 606

© Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия (ИМИР)
Всички права запазени.

 

ИМИР допуска ползването или препечатването, частично или изцяло, на предоставените в тази страница текстове при следните условия:

  • Предоставено писмено разрешение от ИМИР (по електронна поща, факс или обикновена поща), преди да са препечатани материалите от страницата.
  • Използваните текстове да се цитират съобразно възприетите стандарти – име на автора, заглавие, дата, издателство (за книгите) и електронен адрес (за статиите и студиите).
  • ИМИР държи да получава информация (чрез електронна поща, факс или обикновена поща) относно препечатаните тесктове, тъй като се интересуваме от реакциите и коментарите за предоставяната от нас информация.