Характеристика на ИМИР

Независимост: Едно от най-важните достойнства на ИМИР винаги е било неговата независимост. Работата на ИМИР никога не е подвластна на необходимостта да се следва определен политически избор или на стремежа за извличане на икономически облаги.

 

Безпристрастност: ИМИР никога не заема страна и никога не изразява предпочитания към определена политическа, религиозна или етническа група, която е обект на изследване. Единственото “изключение”, което може да бъде посочено, е съпричастността на ИМИР към непривилегированите и маргинализирани обществени групи – откровена и непоколебима. ИМИР винаги подкрепя техните представители. Въпреки своя неутралитет, ИМИР поддържа силна и ясна гражданска позиция, основана на толерантността и пацифизма.

 

Професионализъм: ИМИР работи с редица водещи български специалисти, което прави неговия експертен екип един от най-добрите, както в страната, така и на Балканите. По време на дългогодишното си съществуване ИМИР никога не се е провалял в изпълнението на задачите, възложени му от различни донори. Работата е изпълнявана с най-високото възможно качество и в зададените срокове. Резултатът от професионализма на ИМИР е растящият брой покани за участия в международни проекти и в престижни международни конференции.

 

Отвореност: ИМИР е винаги отворен за нови партньорства, нови предизвикателства и нови идеи. Списъкът от организации и институции, с които ИМИР си сътрудничи, непрестанно се разраства и понастоящем включва над 80 организации от почти всички европейски страни, така също и от Япония. Обхватът на дейностите на ИМИР расте постоянно, тъй като ИМИР никога не отказва нови предизвикателства. В тази връзка, Центърът насочва вниманието си и към конфликтните зони в Средния Изток и Кавказ, без да се оттегля от наблюдението на “традиционните” зони, представляващи интерес в Югоизточна Европа.

 

Благонадеждност: Редовните проверки, провеждани, както според изискванията на българското законодателство, така и по поръчка на спонсорите, показват, че ИМИР винаги работи безупречно и не е въвличан в злоупотреби. Още по-важна е високата оценка, получена от обществото, от колегите и от партньорите в България, на Балканите и в целия свят. Изследователската и практическата работа на ИМИР са обект на уважение, доказателство за което е нарастващият интерес към организацията като партньор, консултант и оценител.

 

Обществена значимостИМИР има значителен авторитет като анализиращ и консултиращ Център, чиито експертизи са поръчвани от представители на дипломатическия корпус в България, от чуждестранни наблюдатели и журналисти, както и от правителствени институции. В публичните дебати по важни теми съществена роля имат публикациите на председателя и членовете на Управителния съвет, както и на експертите на ИМИР, които оказват силно влияние върху формирането на общественото мнение. Специалисти, гравитиращи около Центъра, редовно изразяват пред обществеността своята гражданска позиция по въпросите, свързани с напрежението между исляма и християнството или с нарастването на негативните прояви спрямо ромите в България и Европа.