Обща информация

Библиотеката на ИМИР е отворена за посетители при предварителна уговорка със служител на Центъра.  Достъп до нея се предоставя на всички, интересуващи се от проблематиката, с която Центърът се занимава. Книгите и материалите могат да се ползват на място или да се заемат в рамките на деня, за да се копират. Ползването на библиотеката на ИМИР е безплатно.