Library Information

Библиотеката на ИМИР е отворена за посетители от понеделник до петък от 10.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.00. Достъп до нея се предоставя на всички, интересуващи се от проблематиката, с която Центърът се занимава. Книгите и материалите могат да се ползват на място или да се заемат в рамките на деня, за да се копират. Ползването на библиотеката на ИМИР е безплатено.