Library Catalogue

LIBRARY OPENING HOURS:

MONDAY – THURSDAY: 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

 

We regret to inform the visitors that the books and other materials can be used ONLY in the library and cannot be borrowed.

 

Catalogue:

 1. Георгиева, Ц.: Светът на българите през ранните векове на османското владичество, София, 1993
 2. Duffield, Mark: Black Radicalism and the Politics of de-industrialization, London, 1988
 3. Goulbairne, H.: Black Politics in Britain, London, 1990
 4. Booth, B.: The Migration Process in Britain and the West Germany, London, 1992
 5. Reeves, F.: Race and Borough politics, London, 1989
 6. Rex,J., Thomilson, S.: Colonial Immigrants in the British City, London, 1979
 7. Jackson, P.: Race and racism, London, 1987
 8. Centre for reserch in Etnhnic Relations, 28 volumes, Warwick, 1986
 9. New Community, 17 volumes, 1988 – 1992
 10. East – East “The National problem”, N2, Sofia, 1993
 11. Фондация “Свободна инициатива”: Проблеми на прехода в България, бр.2 – 23, София, 1993
 12. Zamfir, E., Zamfir, C., ed.: Tiganii intre ignorare si ingrijorare, Bucuresti, 1993
 13. Ball, W., Solomon, J., ed.: Race and local politics, London, 1990
 14. Cohen, R.: Endgame in South Africa?, London, 1986
 15. Liegeois, J. P.: Gypsies and travellers, socio – cultural and socio – political data, Strasbourg, 1987
 16. Cohen, S.: From the Jews to the Tamils, Manchester, 1988
 17. Mcleod, M.: Trading with the innercity, Warwick, 1991
 18. Loomis, T.: Pacific migrant labour and class racism in New Zealand, 1990
 19. Eade, J.: The politics of community, 1989
 20. CSICMR,Newsletter, 14, Birmingham, 1985
 21. CSICMR,Newsletter, 15, Birmingham, 1986
 22. Balkan Media, Sofia, 1992
 23. Balkan Media, Sofia, 1993
 24. The Economist
 25. Minorities in Central and Eastern Europe – report, London, 1993
 26. First Can for Children, UNICEF
 27. Witnesses of Existence, Kinston University Press, 1994
 28. A Compilation of International Instruments, vol. 1 – 2, UN, NY, 1993
 29. Status of International Instruments, UN, NY, 1987
 30. Aneristia International, Informe, 1992
 31. Manuel Relatif a establissement des rapports sur les Droits de l’homme, NY, 1992
 32. Dessiue – moi, un draiti de l’homme
 33. Pour Mieux Connceitre “Actes du Forum sur la Realite Autochtonne, Quebec
 34. CRER, Reprint Papers in Ethnic Relations, 9 volumes, Warwick
 35. CRER, Occasional Papers in Ethnic Relations, 6 volumes, Warwick
 36. CRER, Bibliographies in Ethnic Relations, 4 volumes, Warwick
 37. CSICMR, Newslatter, 21 volumes, Birmingham, 1981 – 1989
 38. CSICMR, Research Papers, 29 volumes, Birmingam
 39. International Research Papers, UNESCO, 1991
 40. International Research and Exchange Board, USA, 1993
 41. IREX, Grant Opportunities for Foreign Scholars, USA, 1993
 42. IREX, Registre of American Field Research of Eastern Europe Foreign Scholars, USA, 1992
 43. A Workshop on Peace in Bosnia, Hercegovina, USA, 1993
 44. CRER, Occasional Papers in Ethnic Relations, UK, 1998
 45. Bulletin on Islam and Christian – Muslim Relations in Africa, 24 volumes
 46. Islam and Christian-Muslim Relations, 8 volumes
 47. Беседи за българските роми, София, 1992
 48. Насоки за езиковото обучение в І и ІІ клас по майчен ромски език – книга за учителя, София, 1993
 49. Коев, Т., Киров, Д.: Кратка богословска енциклопедия, София, 1993
 50. Червенков, Н.: Васил Левский, Кишинев, 1993
 51. Грек, И.: Школа в болгарских и гагаузких поселениях Юга российской империи в первой половине 19 века, Кишинев, 1993
 52. Кючуков, Хр.: Програма за изучаване на билингвизма на децата роми, София, 1993
 53. Кючуков, Хр.: Ромска култура, София, 1993
 54. Проблемы языка, истории и культуры болгарской диаспоры в Молдове и на Украйне, Кишинев, 1993
 55. Todorova, Maria: Balkan Family Structure and the Europen Pattern, USA, 1993
 56. Gresh, Alain: A list les nationalismes contra la democratie?, 1993
 57. Желязкова, А.: Разпространение на исляма в западните балкански земи под османска власт 15 – 18 в, София, 1990
 58. Soros, George: Prospect for European Disintegration, USA, 1993
 59. The Ethnic Situation in Bulgaria, Sofia, 1993
 60. Soros, George: Toward a New World Order: the Future of NATO, USA, 1992
 61. Георгиева, И.: Българска народна митология, София, 1994
 62. Lyon et apres, Universite de Toulouse, 1993
 63. Общи обичаи и обреди у българи и роми, София, 1992
 64. Коев, Т, Бакалов, Г.: Въведение в хрестиянството, София, 1992
 65. Lessons from Anti-rasism – journal, UK, 1993
 66. Lessons from Abroad, UK, 1993
 67. Les temps de l’Europe, CE, 1993
 68. Premier Atelier European sur la culture orale europeene, 1990
 69. Попър, К.: Отвореното общество и неговите врагове, т.1, София, 1991
 70. Желязкова, А., Маринкова, Сн., Йовевска, М.: Босна и Херцеговина, София, 1994
 71. Димитров, Стр.: Султан Махмуд ІІ и краят на еничарите, София, 1993
 72. Маринов, Д.: Народна вяра и религиозни народни обичаи, София, 1994
 73. Християнство (А – К), т.1, Москва, 1993
 74. Острогорски, Г.: История на Византиja, Скопие, 1994
 75. Културата на Шумен в огледалото на социологията, Шумен, 1992
 76. Повест за Св. 26 Зографски мъченици
 77. Правата на човека – БСЧИГП, София, 1992
 78. Конвенцията на ООН за правата на човека, 1989
 79. Етническата картина в България – проучване 1992, София, 1993
 80. Bulgarian Quaterly, Sofia, 1992
 81. Бакалов, Г., Георгиева, Ц.: История на България, София, 1993
 82. Библия, София, 1992
 83. Купър, Дж.: Енциклопедия на традиционните символи, София, 1993
 84. Лиманоски, Н.: Исламизацията,Скопие,1993
 85. Reeves, F.: Race and Borough politics, UK, 1989
 86. Joly, D. and Cohen, R.: Reluctant Hosts: Europe and Its Refugees
 87. Cambridge, A. : Antiracist Strategies, UK, 1990
 88. Levean, R.: Les Musulmas dans la societe Francaise
 89. Journal of Institute of Muslim Minority affairs, vol. XII, UK, 1991
 90. Schoеnfeld, R.: Nationaliteaten Probleme in Seudosteuropa
 91. Ellis, J.: Meeting Community Needs: a Study of Muslim Communities in Coventry, UK, 1991
 92. Cross, M.: Meeting Community Needs: an Evaluation of race Policy in the London Borough of Brent, UK, 1991
 93. Iones, Simon: Black Culture, White Youth, UK, 1988
 94. Cross, M., Smith, D., ed.: Black Youth Futures, UK, 1987
 95. Harte, J., ed.: Black People and the Media, UK, 1988
 96. Catalogue of the Romany Collectioons, UK, 1988
 97. Cornia, G. A., Sipos, S.: UN Chlidren’s Fund: Children and the Transition to the Market Economy, UK
 98. Benyon, J., Solomos, J.: The Roads of Urban Unrest, UK, 1987
 99. Lee, G. and Wrench, I.: Skill Seekers, UK, 1983
 100. Cohen, St: Imagine there is no countries, UK, 1992
 101. Anwar, Muhammad: Who tunes into what, UK, 1978
 102. Cohen, R.: Migration Journal, 5 volumes, Berlin, 1988
 103. Consience and Liberty – Eastern and Central European countrues,
 104. Anwar, Muhammad: Television in a Multi-Racial Society, UK, 1982
 105. Cohen, R.: The New Helots
 106. Драганова, С.: Материали за Дунавския вилает, София, 1980
 107. Hemitt, R.: White Talk, Black Talk, UK, 1986
 108. Проучвания за историята на еврейското население в българските земи 15 – 20 в, София, 1980
 109. Wehr, Hans: A Dictionary of Modern Written Arabic
 110. Bennett, Clinton: Victorian Images of Islam, UK, 1992
 111. Religion and Citizenship, CSICMR, UK, 1992
 112. Nielsen, Jorgen: Muslims in Western Europe, UK, 1992
 113. Немско – български речник, т. 1, София, 1992
 114. Немско – български речник, т. 2, София, 1992
 115. Френско – български речник, София, 1993
 116. Английско – български речник, т.1, София, 1993
 117. Английско – български речник, т. 2, София, 1993
 118. Българо – английски речник, т.1, София, 1993
 119. Българо – английски речник, т. 2, София, 1993
 120. Жълти страници, София, 1993
 121. Кой кой е в българския бизнес, София, 1993
 122. Кючуков, Хр.: Да учим български език, София, 1993
 123. Cahier d’histoire immediate, N4, Universite de Toulouse, 1993
 124. Frontiers visible ou invisible – l’ Europe des regiooons uo des cures culturelles
 125. A Compilation of International Instruments,vol. 1; 1 – 2, NY, 1993
 126. Status of International Instruments, NY, 1987
 127. Orientation Manual, UN, Minnesota Advocates for Women Rights, USA, 1993
 128. Amnistia International, Informe, 1992
 129. La convention pour la prevention de la torture et des peines ou traitements inhumaines, Suisse, 1990 
 130. Human Rights, The Human Rights to adequate housing
 131. Les droits de l’enfant
 132. Droits de l’Homme: Procedures d’examen des communications
 133. Droits de l’Homme: Dispantioons forcees ou involutaires
 134. Droits de l’Homme: Excecutions sommaires ou arbitraires
 135. Droits de l’Homme: Formes contemporaines d’esclavage
 136. Droits de l’Homme: Droits civil et politiques
 137. Droits de l’Homme: Le limite centre la torture
 138. Droits de l’Homme: Mechanismes de hutte centre la torture
 139. Droits de l’Homme: Mechanismes de droits l’homme
 140. Droits de l’Homme: Droits des minorites
 141. Droits de l’Homme: Droits International Humanitaires et les droits de l’homme
 142. Terms and Concepts, UFEDHOP 1992
 143. La famille petite pouge
 144. Fin d’ecole, 1987
 145. Pour mieux connaitre, 1992
 146. Dessine moi un droit de l’homme, 1984
 147. Ecole and Paix, 1993
 148. Webster’s New World Dictionary,
 149. Minorities in Greece, 1993
 150. Wis und Ramin, Roman einer verlotenen Liebe im alten Persien, 1991
 151. Altarabishe Presa, Leipzig, 1991
 152. Religionen unserer Welt, 1991
 153. Friemel, F.: Wie die Treaum endet: Katolische Theologen zur gesellschaftlichen Wende
 154. Rommel, K.: Dies ist das Buch von der GeschichteJesu Christi, 1990
 155. Al-Biruni: In den Gaerten der Wissenschaft, Laipzig, 1991
 156. Beltz, W.: Christus und die Christen, Berlin, 1990
 157. Europa untern Hakenkreuz, Dokumenten edition, Frankreich, Berlin, 1990
 158. Europa untern Hakenkreuz, Dokumenten edition, Benelux, Berlin, 1990
 159. Der Helden Minne, Triuve und Ere – Literaturgeschichte der Mittelhochdeutschen Blutezeit, Berlin, 1990
 160. Erste Auskunkt Religion, Leipzig, 1991
 161. Zwischen Resignation und Hoffnung, Leipzig, 1991
 162. Schonbert, Kurt: Die Religioondes Judentums, Leipzig, 1992
 163. Deopmann, Dieter: Die Orthodoxen Kirchen, Berlin, 1992
 164. Steinmeuller, A. und K.: Charles Darvin – Biographie, Berlin, 1985
 165. Fensteh, R.: Abstammungsgeschichte des Menschen, Jena, 1990
 166. Kraus, O.: Die Todesfabrik Auschwitz, Berlin, 1957
 167. Kremer, J.: Die Zukunft der Toten, Berlin, 1988
 168. Simon, H., M.: Geschichte der Juden Philosoppphie, Berlin, 1990
 169. Religioon und Kult in ur- und fruchgeschichtlicher Zeit, 1989
 170. Der Theologie Thomas Muntzer, 1989
 171. Tizian, 1990
 172. Български тълковен речник
 173. Brislin, R., Yoshida, T.: Improving Intercultural Interaction, 1994
 174. Religioon and Globalization, 1994
 175. Finding Funding, 1993
 176. Qualitative Research, 1994
 177. Doing Critical Ethnography, 1993
 178. Social research on children and Adolescents, 1992
 179. Kim, U., Berry, J., ed.: Indigenous Psychologies, 1993
 180. Rudestam, K., Newton, R.: Surviving your Dissertation, 1992
 181. Qualitative Methods in Family Research, 1992
 182. Gannon, M.: Understanding Global Cultures, 1994
 183. Evaluating Social Science Research – an Introduction, 1993
 184. Russel Bernard, H.: Research Methods in Anthropology, 1994
 185. The Annals of the American Academy of Political and social Science: Foreign Language in the Workplace, 1990
 186. The Annals of the American Academy of Political and social Science:Citizens, Protest and Democracy, 1993
 187. Race and Ethnicity in research Methods, 1993
 188. Yamaguchi, K.: Event History Analysis, vol. 28, 1991
 189. Fox, J. A., Levin, J.: How to work with Media, 1993
 190. Metzger, R.: Developing a consulting Practice, 1993
 191. Atkinson, P.: SAGE University Paper: Understanding Ethnographic Texts, 1992
 192. Rose, D.: SAGE University Paper: Living the Ethnographic Life, 1990
 193. Johnson, J.: SAGE University Paper: Selecting Ethnographic Informants, 1990
 194. Manning, P.: SAGE University Paper: Semiotics and Fieldwork, 1987
 195. Josselson, R., Lieblich, A.: The Narative Study of Lifes, 1993
 196. A History of Race Relatioons Research, 1993
 197. Berger, A.: Media Research Techniques , 1991
 198. Copeland, A., White, K.M.: Studing Families, 1991
 199. Lavrakas, P.: Telephone Survey Methods, 1993
 200. Fetterman, D.: Ethnography Step by Step, 1989
 201. Polska w Europie
 202. Homelessness, CEU Press, 1993
 203. Liegeois, J. P.: Roma, Tsiganes, Voyageurs, 1994
 204. Oboz, 21 – 27, 6 volumes, 1993
 205. Repel, G.: Exiles et Royammes, 1994
 206. Noblit, G., Dwight Hare, R.: SAGE University Paper: Meta – Ethnography, SAGE, 1988
 207. Тодоров, Ц.: На предела, София, 1994
 208. Лукач, Дж.: Крахът на 20 век и краят на модерната епоха, София, 1994
 209. Кацаров, К.: 60 години живяна история, София, 1994
 210. Радев, С.: Това, което видях от Балканската война, София, 1993
 211. Поснов, М.: История на християнската цъква, т.1 и т.3, София, 1993
 212. Кийнли, Т.: Списъкът на Шиндлер, В. Търново, 1990
 213. Бжежински, З.: Извън контрол, София, 1994
 214. Толев, В.: История на религиите, София, 1993
 215. Zoon, Ina: Report on the Chech Citizenship law, vol. 25, 1994
 216. НСИ, Социално-политическо развитие, София, 1994
 217. Philip Morris Institute: Is European Monetary Union Dead, Sofia, 1994
 218. Democracy and Minority Communities, 1993
 219. Philip Morris Institute: Jobs and Competitiveness, 1994
 220. South-East European Monitor, 1, 1994
 221. Macedonian Studies, vol. 9, 1992
 222. Териториален обзор на молитвените домове, т.1, 2, 1994
 223. Гръцките помаци и връзките им с Турция,
 224. Страници от историята на помашките турци
 225. Index: Media Mogules and Megalomania, 4-5,vol.23, 1994
 226. Eynes, B.: La Turkyuil Costumes, Istanbul, 1982
 227. Les Dervishes tourneurs et contes de Mevlana, Istanbul, 1982
 228. Turkish House in Search of …., 1991
 229. Turkish Motels, Istanbul, 1991
 230. Imperial Ottoman Fermans, London, 1986
 231. Kuran, Apdullah: Sinan -lu Great Mastre of ottoman Architecture, Istanbul, 1987
 232. Factor Analysis and Related techniques, vol. 5, SAGE, 1994
 233. Бонев, Х., : Етнокултурната ситуация и отношението на населението на гр. Шумен към художествената култура, 1994
 234. Вайлъ, ред: Журнал израилской культуры – 18, 17, 14, Йерусалим, 1994
 235. Weill, A.: Ariel, N88, Jerusalem, 1992
 236. Nyagolova, M. : Le sauvetage des juifs Bulgares pendant les annales de la seconde guerre mondiale
 237. Териториален обзор на молитвените домове, т.1, 2, 1994
 238. Janic, D.: Religion War, European Movement in Serbia, Belgrade, 1994
 239. Български фолклор, 4 и 5, 1994
 240. Islam and Christian-Muslim Relations, vol 5, UK, 1994
 241. Аспекти на етнокултурната ситуация в българия, София, 1994
 242. History department Yearbook – CEU, Budapest, 1993
 243. INDEX: Media Modules and Megalomania, 4-5,vol.23, UK, 1994
 244. Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България, София, 1995
 245. Кюркчиев, Н., Кюркчиев, Т.: Аромъно – балгарски речник, София, 1994
 246. The Holly Qur’an trough the centuries, Sofia, 1995
 247. PMI, “What future for the European Commisssion?”, Brussels, 1995
 248. Roth, S.: The Legal Fight against Anti – Semitism, vol. 25, Israel, 1995
 249. International Symposium – Christianity – Judaism – Islam, Prague, 1994
 250. Asseo, H.: Les Tsiganes une destinee europeanee, Gallimord, 1994
 251. Вечева, Е.: Историците за истината, за насилията, за себе си, София, 1994
 252. Relations of Compatibility and Incompatibility between Christians and Muslims in Bulgaria, Sofia, 1995
 253. INDEX, vol. 24, 1995
 254. Tryjarski, E.: Zwyczaje pogrzebowe ludow tureckich na tleich wierzen, Warsowa, 1991
 255. Турското население на България и официалната малцинствена политика 1878 – 1944, София, 1994
 256. Стоянов, В.: Българските турци след Втората световна война, София, 1994
 257. Младенов, М., Жечев, Н., Нягулов, Б.: Българите в Румъния – документи и материали, София, 1994
 258. NATO Handbook, Brussels, 1995
 259. Български фолклор, 6, 1994
 260. Pogrom, vol. I, N2, 1994
 261. Third Strasbourg Conference on Parliamentary Democracy, Strasbourg, 1991
 262. Islam and Christian-Muslim Relations, vol 5, N2, UK, 1995
 263. National Problems in the Balkans, Sofia, 1992
 264. Castellan, Georges: Le monde des Balkans, Prais, 1994
 265. Comissiond’enquele sur le racisme et la xenophobie, Brussels, 1991
 266. Amnesty Internatioanl Report, London, 1993
 267. Curthberson, I., Leibowitz, I.: Minorities: The New Europe’s Old Issue, Prague, 1994
 268. Lewis, B.: The Jews of Islam, Prinston, 1984
 269. Mohn, G.: Was jeder vom Islam wissen muss, 1991
 270. Lembeck, V.O.: Kirchengemeinden und ihre muslimischen Nachbarn, Frankurt am Mein, 1990
 271. Islam verstehen, N 26
 272. La transmissia du savoir dans le mond musliman peripherique, Lettre d’information, Paris, 1995
 273. Букова, Я: Дворците на Диоклециан, София, 1995
 274. Панчовска, Р.: Убягващи впечатления, София, 1994
 275. Андреева, Н: Фенерите на ада, София, 1995
 276. Божилов, П.: Ортограми, София, 1995
 277. Флинт, Р.: Гълъбът в нощта, София, 1994
 278. Бранц, С.: Върху написаното, София, 1995
 279. Колчев, Т.: Мълчанията на Далай Лама, София, 1994
 280. Симеонов, С.: Чаша вино и лула, София, 1994
 281. Димитров, И.: Обратен водопад, София, 1995
 282. Камбуров, К.: Животът на героя, София, 1995
 283. Лазаров, И.: Кратка история на българския народ, София, 1995
 284. Библейски речник, София, 1994
 285. Маринов, Д.: Народна вяра и религиозни народни обичаи, София, 1994
 286. Маринов, Д.: Българско обичайно право, София, 1994
 287. Uzbekistan, Zentrum fur Turkeistudien, Essen, 1994
 288. Roundtable, Chicago, 1993
 289. Turkey and the European Community, Zentrum fur Turkeistudien, Opladen, 1993
 290. Destroying Ethnic Identity – Helsinki Watch Report, 1991
 291. Helsinki Citizens Assembly, 2, 4, 5
 292. INDEX: Rewriting History, vol. 24, 3, 1995
 293. Islam and Christian Muslims Relations, vol. 6/1, UK, 1995
 294. Оцеляването, София, 1995
 295. Томова, И.: Циганите в преходния период, София, 1995
 296. Sandzak, Hronika zla, I, Novi Pazar 1994
 297. Sandzak, Hronika zla, II, Novi Pazar 1994
 298. Sandzak, Hronika zla, III, Novi Pazar 1995
 299. Градешлиев, И.: Гагаузите, София, 1994
 300. Мерков, А.: Бяла циганка, Плевен, 1995
 301. Танкова, В.: Свободата на печата в Княжество България и Източна Румелия 1879 – 1885, Пловдив, 1994
 302. Blumenwitz, D.: Minderheiten und Volksgruppenrecht, Bonn, 1992
 303. Islam and Christian Muslims Relations, vol. 6/1, 1995
 304. Стаменова, Ж.: Етносоциални аспекти на бита в Източните Родопи през 70-те и 80-те години, Перник, 1995
 305. Етническата картина в България – проучване 1992
 306. Идентичности, София, 1995
 307. INDEX, vol. 24, N5, 1995
 308. Етническата картина в България – проучване 1992
 309. What is European Security of the Cold war
 310. Transition, vol. 1, N 13, 1995
 311. INDEX, 1995
 312. Ние – те. Кратък етнополитически речник, София, 1995
 313. Internationale Schulbuchforschung, 2, Frankurt am Mein, 1994
 314. INDEX, Once and Future Shock Secret Chernobyls, vol. 25, 1996
 315. Тодоров, В.: Чехи в българия – история и типология на една цивилизаторска роля, София, 1995
 316. Модерен турски, 1
 317. Модерен турски, 2
 318. Фондация “Свободна инициатива”: Що е държавата, София, 1993
 319. Недева, И.: Отношенията на България с Гърция и Турция и идеята за трестранно сътрудничество, София, 1993
 320. Jacobs, X.: Research papers – Christianityt as seen by the Turks, 1984
 321. Islam and Christian Muslims Relations, vol. 7/1, 1996
 322. Колев, Д.: О шопима и торлацима, копие на статия
 323. Zupuh, J.: Sopluk – kulturni most ili jabuka razdora na Balkanu, print copy
 324. Goati, V.: The Political Institutions of the “Third Yugoslavia”, print copy
 325. Janic, D.: Yugoslavia and the Challange of Minorities, print copy
 326. сп. Другарче
 327. в-к Братство
 328. Goati, V., ed.: Challenges of Parliamentarism – the case of Serbia in the Early Nineties, Belgrade, 1995
 329. сп. Мост, Ниш, 1995
 330. Живкович, В.: Торлак, Пирот, 1994
 331. INDEX, vol. 25/2, 1994
 332. Tourmakine, A.: Les migrations des populations musulmanes Balkaniques en Anatolil (1876 – 1913), Istanbul, 1995
 333. Commentaire, 71, 1995
 334. Commentaire, 73, 1996
 335. Грек, И.: Школа в болгарских и гагаузких поселениях Юга российской империи в первой половине 19 века, Кишинев, 1993
 336. Балкански, Т.: Големите власи сред българите, В. Търново, 1996
 337. Балкански, Т., Попеску, Р.: Арумъните от българските Родопи и техният говор, Крайова, 1995
 338. Лиежоа, Ж. – П.: Роми, цигани, чергари, София, 1996
 339. Учебно помагало за изучаване на аромънски език, София, 1996
 340. Бохосян, М.: Арменската цивилизация, София, 1996
 341. Балкански, Т.: Западно – родопските власи, Етнос. Етноними. Ономостика, София, 1996
 342. Вечева, Е.: Историците за истината, за насилията, за себе си, София, 1994
 343. Opalski, M., Dutkewicz, P.: Ethnic Minority Rights in central Eastren Europe, Ottawa, 1996
 344. Модерен турски, София, 1996
 345. Танкова, В.: Свободата на печата в Княжество България и Източна Румелия 1879 – 1885, Пловдив, 1994
 346. Grigorova, L., ed.: Comparative Balkan Parliamentarism, Sofia, 1995
 347. The Balkans – a religious backyard of Europe, Ravena, 1995
 348. The Yugoslav War, Europe and the Balkans: how to achive security?, Ravena, 1995
 349. Добрев, П.; Езикът на Куберовите българи, София, 1995
 350. Студии романи, т. 2, 3 – 4, София, 1995
 351. Сборник тектове за диктовки на ромски език, София, 1996
 352. Buchsenschutz, U.: Minderheitenpolitik in Bulgarien 1944 – 1989, Berlin, 1996
 353. Михайлова, М.: Етнографски проучвания на Източните Родопи, Кърджали, 1996
 354. Варненска философска школа – Психоанализа и философия, София, 1996
 355. сп. Контакти – 2/96 – българия избира президент, София, 1996
 356. Социология: Младежта на етническите турци в България – етап от ВСН, 1995
 357. Аспекти на етнокултурната ситуация в българия, София, 1995
 358. Социология: ,Извадки от платформи на политически партии и коалиции – 1994, 1994
 359. Unfinished Peace, print copy
 360. Добрев, П.: Българи, тюрки, славяни, София, 1996
 361. Цялата болка на Бесарабия, Сливен, 1996
 362. България в сърцето ми, София, 1996
 363. Кръстева, А.,съст.: Усилието на прехода – на български и френски, 1996
 364. Moerel, H.: Labour Relations in Transition, Holland, 1996
 365. Чолов, П.: Родът на Г. С. Раковски, София, 1996
 366. Родознание – генеалогия, кн.1/96; 2/96; 3-4/96, София, 1996
 367. Етнология: теренни проучвания на Асоциация “Онгъл”, 1995
 368. Социология: Формиране на европейско съзнание сред българската младеж – Е, И, А, П, О, 1996
 369. Етнология: Арменците в българия – І и ІІ част, архивирани в ЕИМ – 395 – ІІІ
 370. Building Open Society, NY, 1995
 371. Училищно краезнание, Кърджали, 1996
 372. Български фолклор, – Ислямът, кн. 3/97
 373. Настрадин Ходжа – юбилейна книга, София, 1997
 374. Налбантов, М.: Драгиново – земя благодатна
 375. Sudost Europa, H 6 –7, Munchen, 1996
 376. The Human Dimension, Aman, 1994
 377. The Encounter, Aman, 1994
 378. Градев, Д.: Социална психология на масовото поведение, София, 1995
 379. Rorul mass – media intr-o societate, I, Bucurest, 1994
 380. Rorul mass – media intr-o societate, II, Bucurest, 1994
 381. Human Rights, Vienna, 1995
 382. Human Development Report, Oxford, 1994
 383. Ethnic Minority Rights in central Eastren Europe, Ottawa, 1996
 384. Human Development Report, Oxford, 1993
 385. Никълсън, Р.: Мистиците на исляма, София, 1996
 386. Windows 95
 387. Grigorova, L., ed.: Comparative Balkan Parliamentarism, Sofia, 1995
 388. Ромски приказки, София, 1996
 389. Бесарабските българи за себе си, София, 1996
 390. Идентичности, София, 1995
 391. сборник Родина кн.1, 1939
 392. сборник Родина кн.2, 1940
 393. сборник Родина кн.4, 1944
 394. Пътуване около света, Цариград, 1873
 395. Осман бей: Турци и техните жени, Стара Загора, 1888
 396. Димитров, П.: Спомени по изследванията на турските свирепства при потушението на ългарското въстание през 1876, София, 1901
 397. Скратение на турската история, Цариград, 1857
 398. Josue Caleb: La situation des Juifs en Bulgarie, 1919
 399. Victor Berarrd: La Macedoine, Paris, 1900
 400. Georges Kerekoff: Les minorites etrangeres ethniques et religieuses en Bulgarie, Sofia, 1925
 401. Момчилград. Природа, архитектурни паметници, традиционна народна култура, София, 1996
 402. Универсално и национално в българската култура, София, 1996
 403. Europe. The Young. The Balkans, Sofia, 1996
 404. Мюсюлманските общности на Балканите – том І, София, 1997
 405. Философия и теория на ислямското право, София, 1997
 406. Аспекти на етнокултурната ситуация в българия, София, 1995
 407. Tomova, I.: The Gypsies, Sofia, 1995
 408. Традиционната култура в Молдова – теренни материали на Т. Бонева, архивирани в Институт по етнология – СУ – № 322/98
 409. албум към №741/02.07.97, архивирани в Институт по етнология – СУ – № 323/98
 410. Стоянов, В.: Етнонимът българи – за българо-тюркските смешения, София, 1997
 411. Социология: материали “ВСН ч97″ – социология, 1997
 412. La question Bulgare et les etats Balkaniques, Sofia, 1919
 413. Шукерова, А.: Момчилград.70 години читалище “Нов живот”, София, 1996
 414. Фишкин, Дж.: Демокрация и делиберация, София, 1993
 415. Желев, Ж.: Отговори на президента на Република България на въпроси, поставени от сдружение “Съгласие за България”, София, 1996
 416. Тахов, Г.: От Средец до София, София, 1987
 417. Налбантов, М.: Драгиново – земя благодатна,
 418. Кърджали. Kurdjali, София, 1987
 419. Израел днес, Ерусалим, 1993
 420. Ленерд, Д.: Европейският съюз. Справочник, София, 1996
 421. Кужнар, Р.: Правата на човека, София, 1991
 422. Човешките права и изборите – Център по правата на човека, София, 1995
 423. Фровайн, И.: Европейската конвенция, София, 1994
 424. Фишкин, Дж.: Демокрация и делиберация, София, 1993
 425. Гарднър, Дж.: Силата на парите, потайностите на властта и как гражданите могат да им се противопоставят, София, 1993
 426. Мил, Дж.: За свободата, София, 1993
 427. Демокрацията и предизвикателствата на времето, София, 1992
 428. НСИ – Демографска характеристика на България, София, 1993
 429. НСИ – Население, София, 1992
 430. Дарендьорф, Р.: Размисли върху революциите в Европа, София, 1992
 431. Ние – те. Кратък етнополитически речник, София, 1995
 432. Калоянов, В.: Звънлив капчук, София, 1994
 433. Ново време, София, 1996/2
 434. Мерков, А.: Бяла циганка, Плевен, 1995
 435. Тодоров, Г.: Благи залци, София, 1996
 436. Борисов, П.: На света те има, София, 1995
 437. Хай, С.: За доброто и лошото, Пазарджик, 1995
 438. Бонев, Х., : Етнокултурната ситуация и отношението на населението на гр. Шумен към художествената култура, 1994
 439. Екман, У.: Евреите – народ на бъдещето, София, 1993
 440. Оцеляването, София, 1995
 441. Етническата картина в България – проучване 1992, София, 1993
 442. Лиежоа, Ж. – П.: Роми, цигани, чергари, София, 1996
 443. Учебно помагало за изучаване на аромънски език, София, 1996
 444. Кючуков, Хр.: Програма за изучаване на билингвизма на децата роми, София, 1993
 445. Commentaire, 78, 1997
 446. Танкова, В.: Свободата на печата в Княжество България и Източна Румелия 1879 – 1885, Пловдив, 1994
 447. Islam and Christian Muslim relations, vol.7/3, vol. 7/2, vol. 6/2, vol. 8, 1995-1996
 448. INDEX, vol 23, 08., 12. 1994
 449. Чипев, П.: Приватизация – избрахме ли правилния модел, София, 1993
 450. Попов, Д.: За капиталовия пазар и фондовите борси в България, София, 1993
 451. Мозер, Р.: Що е демокрация, София, 1993
 452. Николов, А.: Поземлената реформа в България, София, 1993
 453. Никифорова, Е.: Малките предприятия в частния сектор: проблеми и перспективи, София, 1993
 454. Йорданов, Н.: Театърът в преход от тоталитаризъм към демокрация, София, 1993
 455. Димова, Д.: Настоящето и бъдещето на социалното осигуряване в България, София, 1993
 456. Белева, М.: Безработицата в България, София, 1993
 457. Петков, Г.: Банковото дело в българия, София, 1993
 458. Узунов, П.: Тенденция в развитието на печата в България в условията на преход към демокрация,
 459. Гардиано, Ж.: Дискредитиране на митовете за икономическата реформа в Русия, София, 1993
 460. Кънчев, Д.: Престъпността и борбата с нея в посттоталитарна България
 461. Екологичният компонент на кризата в България, софия, 1993
 462. Гълъбов, А.: Накъде пътуват българските железници
 463. Филипов, Д., Цветарски, С.: Външната миграция на населението в България, София, 1993
 464. Йозполдеш, С.: Частният сектор и неговото насърчаване, София, 1993
 465. Смарколев, Г.: Данъчната политика в България в условията на преход, София, 1993
 466. Манолев, К.: Възраждащото се предприемачество в България, София, 1993
 467. Nedeva, I.: Bulgaria’s Relations with Greece and Turkey and the Idea of trilateral cooperation
 468. Узунов, П.; Киров, П.: Кадровата политика в България;, София, 1993
 469. Киров, П.: Проблеми на законодателния процес процес
 470. Анали, 3 -4/2; 1-2/2; 2-3/1, София, 1994
 471. Отворено образование – броеве от 1996, 1994, 8 тома
 472. Philip Morris Institute: Does Europe needs a constitution?, London, 1996
 473. Philip Morris Institute: Europe’s Global Currency, London, 1996
 474. Philip Morris Institute: Is the single market working, London, 1996
 475. Philip Morris Institute: In a larger EU concil member states be equal, 1996
 476. Philip Morris Institute: How can the EU’s votes have their say?, 1997
 477. Mediterranee Partnership, 1995
 478. Philip Morris Institute: Do we need a new EU budget deal?, 1995
 479. Commentaire N74, 1996
 480. Commentaire N75, 1996/97
 481. Commentaire N76, 1996/97
 482. Commentaire N77, 1997
 483. INDEX on Censorship, 6 volumes, 1996 – 1997
 484. Демократически преглед бр.1/96
 485. SOAS, University of London,5 volumes, 1992 – 1994
 486. Human Rights: Human Rights, Minority Rights, 3 volumes, 1988, 1992, 1993
 487. Fabianova, T., Sar me phiravas andre skola, 1992
 488. Romano Dzaniben, 2/94, Praha, 1994
 489. Lackova, E.: Romske rozpravky, Kosice, 1992
 490. Yoors, J.: The Gypsies, NY, 1967
 491. Gutman, R.: A witness to genocide, NY, 1993
 492. Stanfield, Jh.: A History of Race Relatioons Research, London, 1993
 493. Bauwens, W., Reychles, L., ed.: The Art of Conflict Prevention, London, 1994
 494. Privatisation in Slovakia, Bratislava, 1995
 495. European Journal of intercultural studies, UK, 1994
 496. Murra, K.: International scientific organisations – a guide, Washington, 1962
 497. Lewis – Beck, M.: Factor Analysis and Related techniques, UK, 1994
 498. Reilinger, G.: The Final Solution 1939 – 1945, NY, 1961
 499. Hayes, M.: White Cultural Diversity?, Belfast, 1993
 500. Time of the Skinheads, Budapest, 1997
 501. The Council of Europe – a Guide, Strasbourg, 1986
 502. NATO – at a glance, Brussels, 1996
 503. Convention on the Rights of the Child, NY, 1990
 504. Bauwens, W., Reychles, L., ed.: The Art of Conflict Prevention, 1994
 505. Barnes, G.: The International Students Guide to the American University, Sofia, 1993
 506. 40th Anniversary of the Copenhagen – Bonn….., Copenhagen, 1995
 507. Anatolia: a History of 150 Years of Migratioon in Photographs, Istanbul, 1995
 508. British Museum – Souvenir Guide, London, 1992
 509. Roth, S.: The legal Fight against Anti – Semitism, vol. 23, Israel, 1993
 510. Westminster Abbey – a practical guide, Norwich, 1992
 511. Andrey Daniel – Art Catalogue
 512. Sabin – Art Album
 513. Human Rughts Reader, Ontaria, 1989
 514. Турски народни песни от Източните Родопи, Кърджали, 1996
 515. Йорданова, Л.: детски книжки
 516. Stavran, T., Weisensel, P.: Russian Travellers to the Christian East from 12th to 20th centuries, Columbus, 1986
 517. Социология: отчет на Св. Христова”Безброд:една история, 1996
 518. сп. Права на човека, 1/97, София, 1997
 519. SAT – учебник,
 520. Социология: Ив. Иванов отчет – Пигмалион ефектът – Шумен, 1997
 521. INDEX, vol.26, 4/97 – The high price of oil, 1997
 522. Democracy and Civil Society in the Balkans, Thessaloniki, 1996
 523. Социология: Ем. Миланов и Ж. Хаджиева: “Децата на изсленици, студенти в България, 1997
 524. Кюркчиев, Н.: Румънско – български речник с превод на аромънски, италиански, френски, испански, София, 1997
 525. Величков, Кл.: Велик род сме ние, София, 1993
 526. Студии романи, т. 2, 3 – 4, София, 1995
 527. Studii Romani, vol. III – IV, Sofia, 1997
 528. Социология: Национално представително анкетно проучване, т. І, ІІ, ІІІ, 1997
 529. Социология: П. Александров “Психологическа съвместимост…,
 530. Социология: М. Пешева, Сн. Попова “Общи особености и етнорелигиозни акценти
 531. Социология: Полустандартизирани интервюта
 532. Социология: Експертни оценки
 533. Production and Operatioooons Management, USA, 1997
 534. Financial accounting, USA, 1997
 535. Economics of Social Issues, USA, 1997
 536. Shapiro, M.: Television Network, vol I – II, USA, 1997
 537. Shapiro, M.: Television Network, vol I – II, USA, 1997
 538. Wober, J.: The use and abuse of TV, USA, 1997
 539. Managerial accounting, USA, 1997
 540. Modern advanced managerial accounting, USA, 1997
 541. Гражданская война в России, Москва, 1994
 542. Оболенский, А.: Семья против личности, Москва, 1994
 543. Калоев, Б.: Моздоские Осетины, Москва, 1995
 544. Экономические реформы в России, Москва, 1993
 545. Социальные конфликты, Москва, 1994
 546. Национальное самосознание и национализм в Российской федерации начала 1990-х годов, Москва, 1994
 547. Донские казаки в гражданской войне, Москва, 1995
 548. Права человека и межнациональные отношение, Москва, 1994
 549. Экология этнической культуры Сибири, Москва, 1995
 550. Русские народные традиции и современность, Москва, 1995
 551. Студии романи, т. 2, 3 – 4, София, 1995
 552. От изник слонце до заник, София, 1997
 553. Марзден, Ф.: На кръстопът, София, 1997
 554. Социология: ВСН – ЕС “Социология”, 1997
 555. Anwar, Muhammad: British Pakistani, Warwick, 1996
 556. Anwar, Muhammad: Race and Elections, Warwick, 1994
 557. Kurtrade, M.: Sirpustik amare chibaqiri
 558. Нестопански организации в България, София, 1997
 559. Морал на управление и електронна динамика, София, 1997
 560. Социология: Формиране на европейско съзнание сред българската младеж –1997, 1997
 561. НПО в България – СБФС, София, 1997
 562. Етнология: Архео – етнологическо изследване на ЗБП”, 1996
 563. Социология: материали от ЕС “Социология”,
 564. Съветът на Европа и циганите, София, 1997
 565. Основи на мениджмънта, София, 1997
 566. Антична литература – енциклопедичен сборник, София, 1996
 567. Блажек, Б.: Пътешествах из България, София, 1997
 568. Богданов, Б.: Омировият епос, София, 1996
 569. Крамптън, Р.: Кратка история на България, София, 1994
 570. Митовете по света – енциклопедия, София, 1997
 571. Английски идиоми
 572. Hello! Can I help you?, Sofia, 1992
 573. Съвременен английско – български речник, София, 1994
 574. Cambridge Advanced English, Sofia, 1991
 575. Meanings into Words, Sofia, 1994
 576. Kurtrade, M.: Sirpustik amare chibaqiri
 577. Perotti, A.: Plaidoyer pour l’interculturel, CE, 1994
 578. Социология: Изследване на социологическия институт 1997 + дискети, 1997
 579. Хуманизъм, култура, религия, София, 1997
 580. Политическа история на Македония
 581. Commentaire, N80, 1997
 582. Текстове на международните институции за циганите, София, 1997
 583. Тахиров, М.: Стряха с много гнезда, Кърджали, 1996
 584. Бургентал, Т., Александров, С.: Международно право по правата на човека – кратък справочник, София, 1997
 585. Фехер, Г.: Ролята и културата на прабългарите, София, 1997
 586. Intercultural Education, Sofia, 1997
 587. Алманах Родолюбец, София, 1996
 588. Религиите – будизъм, християнство, ислям, София, 1994
 589. Profession: Prisoner – Roma in Detention in Bulgaria, ERRG, 1997
 590. Алманах Родолюбец, София, 1996
 591. Новото данъчно законодателство, 1998, София, 1998
 592. Социално осигуряване, София, 1998
 593. Who is who in national science fund, Sofia 1996
 594. Съветът на Европа и циганите, София, 1997
 595. Текстове на международните институции за циганите, София, 1997
 596. Стоянов, В.: Турското население в България , София, 1998
 597. При изгубените българи в Татарстан, София, 1998
 598. Eminov, A.: Turkish and other Muslim communities in Bulgaria, London, 1997
 599. сп. Историческо бъдеще, 2, София, 1997
 600. История, културни и литературни контакти между българи и арменци, София, 1998
 601. Енев, М.: Рилски манастир, София, 1997
 602. Енев, М.: Атон. Манастирът Зограф, София, 1994
 603. Енев, М.: Апокалипсисът, София, 1996
 604. Историческа злина ли е националната държава, София, 1998
 605. Настрадин Ходжа и българският фолклор, София, 1997
 606. Периодичният печат в България 1878 – 1997, София, 1998
 607. Кенрик, Д.: Циганите: от Индия до Средиземно море, София, 1998
 608. Съветът на Европа и циганите, София, 1997
 609. Цветков, П.:, България и Балканите, т.1, т.2, София, 1996
 610. Коларов, Г.: Мистика и тероризъм, Варна, 1996
 611. Grigorova, L., ed.: Comparative Balkan Parliamentarism, Sofia, 1995
 612. Ромски приказки, София, 1996
 613. Между сърби и албанци, София, 1998
 614. Krasteva, A., ed.: Communities and Identities, Sofia , 1998
 615. Ромски приказки, 1 -4 кл.; 1 – 8кл. – МИЧП, София, 1997
 616. Ромите – история и етнокултурна идентичност, 1 – 11 кл., София, 1997
 617. Светът на ромите и техните творци, 9 – 11 кл.; 5 – 7кл.; и други издания на МИЧП, София, 1997
 618. Армъните в България, София, 1998
 619. Commentaire, N 82, 1998
 620. The Slovak language law, Budapest, 1996
 621. сп. Права на човека, 1/97, 2/97, 3/97, 4/97, 1/98, 2/98, 4/97,
 622. Studien zur International Politik,. Hamburg, 1997
 623. Места на паметта, София, 1998
 624. Социология: Институт по социология – окончателен доклад, 1998
 625. Книга за хитлеризма и циганите, София, 1998
 626. Чолаков, С.: Библиография на българската палеонтология, София, 1998
 627. Брак и бредбрачни односи у село Добреште – дипломна работа на А. Цветковски, Београд, 1993
 628. Богомилова, Н.: Омагьосан кръг, София, 1997
 629. Турски приказки, София, 1992
 630. Стоянов, В.: Етнонимът българи – за българо-тюркските смешения, София, 1997
 631. An interdisciplinary research programme, 1995
 632. Sassen, S.: Transnational econimies and National Migrations Policies, 1995
 633. Хадавян, К.: С духа на просветителите, София, 1997
 634. 15 години институт по балканистика – историческа справка и библиография, София, 1979
 635. Office of HR for Bosnia and Herzegovina- Second Annual Report – May97 – April98, Sarajevo, 1998
 636. Ubistvo Svitanja, Tuzla, 1996
 637. Мюсюлманската култура по българските земи – изследвания, София, 1998
 638. Мюсюлманската култура по българските земи – 2 том, София, 1998
 639. Между адаптацията и носталгията – българските турци в Турция, София, 1998
 640. Kulenovic, S.: Gracanica i okolina, Tuzla, 1994
 641. Muslimanske Junacke Pesme, Zagreb, 1969
 642. Mujic, M.: Sidzil Mostaskog kadije, Ljubljana, 1987
 643. Balic, S.: Kultura Bosnjaka, Zagreb, 1994
 644. Jaliman, S.: Stidia o bosanskim bogomilama, Tuzla, 1996
 645. Spanic, M.: Poviest Islama, Sarajevo, 1997
 646. Bukic, V.: Bosanski identitet, Sarajevo, 1997
 647. Letica, P., Letica, S.: Postmoderna I genocid u Bosni, Zagreb, 1997
 648. Izetbegovic, A.: Islamska deklaracija, Sarajevo, 1990
 649. Lolic, H.: Bosna v krizi identiteta, Tuzla, 1997
 650. Smailagic, N.:Leksikon Islama, Ljubljana, 1990
 651. Prinosi historiji Sarajeva, Sarajevo, 1997
 652. Imamovic, M.: Historija Bosnjaka, Sarajevo, 1998
 653. Revija slobodne misli, 3 volumes, 1998
 654. Islam I muslimani u Bosni I Herzegovini, Sarajevo, 1991
 655. Srebrenica 1995, Sarajevo, 1998
 656. Office of HR for Bosnia and Herzegovina- Second Annual Report – May97 – April98, Sarajevo, 1998
 657. Imamovic, M.: Pravni polozaij I organizacija islamske zajednice 1918 – 1941, Sarajevo, 1998
 658. Relations of Compatibility and Incompatibility between Christians and Muslims in Bulgaria, Sofia, 1995
 659. Нунев, Й.: Ромското дете и неговата семейна среда, София, 1998
 660. Георгиев, Г.: Философия, София, 1997
 661. Институционална инфраструктура – България и ЕС, София, 1998
 662. Съкратена османска история, Цариград, 1871
 663. Реката изтича, пясъкът остава – пословици и поговорки на сефарадските евреи, София, 1998
 664. Светът на ромите и техните творци, 9 – 11 кл.; 5 – 7кл.; и други издания на МИЧП, София, 1997
 665. Периодичният печат в България 1878 – 1997, София, 1998
 666. Планината Родопи – усилията на прехода, София, 1997
 667. Светът на ромите и техните творци, 9 – 11 кл.; 5 – 7кл.; и други издания на МИЧП, София, 1997
 668. Ромите – европейско малцинство, София, 1997
 669. Светът на ромите и техните творци, 9 – 11 кл.; 5 – 7кл.; и други издания на МИЧП, София, 1997
 670. сп. Права на човека, 2/98,
 671. Джипси Рай, 1/98,
 672. Христов, Хр.: Сълзи в рая, София, 1998
 673. Россия и мусульманский мир – 1/67, 3/69, 4/70, 12/78, 11/771 4/82, 5/83, 2/80; незаведени 2/68; 1/79; 7/73
 674. Социология: ръкопис: Етнокултурната ситуация в България – социологическо изследване `98; Полустандартизирани интервюта ВСН във всекидневието – Е. Кочетов, 1998
 675. The Insider
 676. Sofia Eastern News
 677. сп. Галерия, 9/98
 678. Студии романи, т.5,6 – змийският пръстен; език и фолклор на софийските ерлии, София, 1998
 679. Откак ме озари любов, Златоград
 680. Мавродинова, Е, Дечев, С., Сербезов, М.: В сенките на птиците, София, 1998
 681. Annual – organisation of the Jews in Bulgaria, vol.XXIX, Sofia, 1998
 682. Евреите в международната политика, София, 1998
 683. Стоянова, Д.: Румънска граматика, София, 1998
 684. Мутафчиева, В., Желязкова, А.: Турция – между Изтока и Запада, София, 1998
 685. Павлов, И., Тренков, К.: Словакия, София, 1998
 686. Ничев, Б.: Чехия, София, 1998
 687. Михайлова, Е.: Франция, София, 1998
 688. Ценкова, Е.: Испания, София, 1998
 689. Шопов, П.: Дания, София, 1998
 690. Александров, Е.: Ирландия, София, 1998
 691. Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България, София, 1995
 692. Culture and reconciliatioon in South Eastern Europe – International Conference, 1997, Thessaloniki, 1997
 693. Andreevska, E.: The national minonrities in the Balkans under the UN and European system of protection of human and minority rights, Skopje, 1998
 694. Кръстева, А.,съст.: Общности и идентичности в България, София, 1998
 695. Български фолклор, 1-2, 5-6, тома, Cофия, 1997
 696. Кръглата маса – стенографски протоколи, София, 1998
 697. Dilworth, J.: Production and Operations Management,
 698. Нешев, Г.: Българските каракачани, София, 1998
 699. Кърджали – от традицията към модерността, София, 1998
 700. Пимпирева, Ж.: Каракачаните в България, София, 1998
 701. Islam and Christian Muslim Relations, vol.9/3, 1998
 702. История на арменския народ, София, 1998
 703. Гонков, П.: Родопски масали, Кърджали, 1996
 704. Мерков, А.: Като дъжд, като хоро, София, 1998
 705. Алманах Родолюбец, бр.ІІІ, София, 1998
 706. Between Adaptation and Nostalgia – the Bulgarian Turks in Turkey, Sofia, 1998
 707. Социология: материали от “Формиране на култура на мира сред младите поколения на етнорелигиозните общности в България
 708. Southeast European Initiative Centre for the Study of Balkan studies and culture, Graz, 1996
 709. България в сърцето ми, София, 1996
 710. Дорсунски, М.: История на помаците, Самиздат, 1998
 711. Савов, Г.: Капан за контри, София, 1998
 712. Балкър, А.: Новите революционни движения, София, 1998
 713. Шипман, П.: Еволюция на расизма, София, 1998
 714. Соуъл, Т.: Етническа Америка, София, 1998
 715. Country report on HR practices for 1997, Washington, 1998
 716. Пейчева, Л.: Душата плаче – песен излиза, София, 1999
 717. Периодичният печат в България 1878 – 1997, София, 1998
 718. Да опознаем 14 масулии (мъченици), 14 тома
 719. Какво е намаз? – мъченик Аятоллях д-р М. Х. Бехеяти
 720. Увод към цивилизацията на ислямската общност, д-р Джемкид Сайяр
 721. Бог и неговите атрибути
 722. Младежта и нравствеността – Мусави Лари
 723. Човекът и неговата съдба – Мортеза Мутахари
 724. Конституция на Ислямска република Иран
 725. Иванова, Наталина; Книга за Иран, взета
 726. Учебник по фарси
 727. Andral/Inside/Отвътре, 1/99
 728. Социология: Отчет по проект “Нагласите и очакванията на компактна ромска общност по отношение на промяната” – Д. Варзоновцев
 729. Социология: ТВ като фактор в европейското възпитание на младежта – Б. Димитрова,
 730. Социология: Експертни оценки по проект “Формиране на европейско съзнание сред младите поколения в България `98″
 731. Социология: Анализ на експертните оценки – проф. Семов
 732. Социология: Периодичният печат като фактор за формирането на европейско съзнание – Р. Бояджиева
 733. Социология: Младежта и Европа – анализ на резултати от социологическото изследване – С. Ковачева
 734. Социология: Учебните програми и учебниците по история като фактор за формиране на европейско съзнание – Л. Герон
 735. Ташева, М., Гуровска, М., Петковска, П., Миноски, К.: Етническите групи во Македония, Скопие
 736. Социолошка ревиja, бр. 1 -2/97, 1/96, 2/96
 737. Gypsy St. George’s Day
 738. Очерки по национальному вопросу в Южной Африке
 739. Языки, духовная культура е история тюрков: традиции и современность
 740. Евреи Крыма
 741. Беленкин, Б.: Российские периодические издания о национал – экстремизме
 742. Беженцы и вынужденные преселенцы
 743. Межнациональные отношения в 2067/Россиии и СНГ
 744. Обновление России: трудный поиск решений
 745. Оукарин, В. Й.: Ранний этап этнической истории венгров
 746. Карахюсеинов, М.: Не по ноти, София, 1999
 747. Националните стремления на балканските народи, Пловдив, 1898
 748. Календар 1871 с различни статистически сведения за Едренския вилает, Едрене, 1871
 749. Периодическо списание на БКД, Средец, 1884
 750. Български народен календар за 1876, Пловдив, Русчук, Велес, 1876
 751. Херцл, Т.: Еврейска държава, 1947
 752. Карамихова, М.: Брачна снимка от кърджали, София, 1999
 753. Граганското образование во република Македония, Скопие, 1998
 754. Права на човека – 4/97
 755. Попова, С.: Практически курс по цигански език, София, 1999
 756. Етно-репортер, 1/99
 757. Райчевски, С.: Българите мохамедани, София, 1999
 758. Open Society News, 1998
 759. Сорос, Дж.: Кризата на световния капитализъм, София, 1999
 760. Лиежоа, Ж. – П.: Роми, цигани, чергари, София, 1996
 761. Игнатов, С.: Египет на фараоните, София, 1998
 762. Андреева, Р.: Нация и национализъм в българската история, София, 1998
 763. Врионис, С.: Славянското общество на Балканите (VІ – VІІ),
 764. Врионис, С.: Клио се среща със сивия вълк (турската държава и турската история, София, 1997
 765. Цонев, К.: Българо – арабските отношения, факти и анализи, т.1, София, 1999
 766. Димитров, Стр., Манчев, К.: История на балканските народи, второ издание, т.1, София, 1999
 767. Българска етнология, 1/96, изв. брой/95, 3/95, 4/95, 2/95, 1-2/97
 768. Рашковска, А., Лозанова, С.: Евреите и българската градска култура, София, 1998
 769. Кръстева, А.,съст.: Общности и идентичности в България, София, 1998
 770. Михайлов, Д. софия, 1999
 771. Бар-Зоар, М.: Изван хватката на Хитлер, София, 199
 772. Кръстева, А.,съст.: Общности и идентичности в България, София, 1998
 773. Ние – те. Етнополитически речник, София, 1999
 774. История на балканските страни, София, 1998
 775. Кендерова, С., Иванова, З., съст.: Из сбирките на османските библиотеки в България ХVІІІ – ХІХ в, София, 1999
 776. Anwar, Muhammad: Between cultures continuity and change in the lives of young Asians, London, 1998
 777. Етнология: материали от проект “Наблюдение на промяната, настъпила във взаимоотношенията между християни и мюсюлмани в Тетевенско – 1997, 1998, 1997 – 1998
 778. Червенков, Н.: Българите в Молдова
 779. Андонов, А., Макариев, П.: Интеркултурно образование, София, 1996
 780. Мелешкова, А., Димов, Д., Куртев, Н.: Валя Пержей, Кишинев, 1998
 781. Хънтингтън, С.: Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред, София, 1999
 782. Гражданските организации в прехода към пазарно стопанство, Разград, 1998
 783. Minorities and majorities in Estonia: problems of integration at the thresholds of EU, ECMI report 1999
 784. Conflict prevention in the Baltic states, ECMI report 1999
 785. Стоянов, Г.: Сектите – ловци на духове, София, 1996
 786. Ферейра, Л. – Г.: Револючия на Изток – един Португалец в София, София, 1997
 787. Михайлов, Д.: Ранният ислям, софия, 1999
 788. Tzarnushsuov, K.: Serbian and Croatian evidence of the Bulgarian ethnicity in Macedonia, Sofia, 1996
 789. Образът на “другия” в учебниците по история на балканските страни
 790. The image of the Other, Sofia, 1999
 791. Annales de l’unite de recherche Afrique – Monde Arabe, 1998
 792. Islam and Christian Muslim relations, vol.10/2, 1999
 793. Foreign Policy, 114 – God’s Lobbyists, 1999
 794. Малеска, М.: Етническиот конфликт и прилагодуванието
 795. Albanians in the Republic of Macedonia 1945 – 1995, Studenski zbor, 1997
 796. Македония – настани личности дела
 797. Смилевски, В.: Аспекти на македонската литература 1945 – 1985,
 798. Бойковска, С., Пандев, Д., Цветковски, Ж., Минкова – Гуркова, Л.: Македонски язик за средното образование, Скопие, 1998
 799. Пенушлиски, К.: Македонски фолклор – исторички преглед, Скопие, 1999
 800. Macedonia – yesterday and today, Skopje, 1998
 801. Траяновски, А.: История, Скопие, 1999
 802. Панов, Б.: История, Скопие, 1999
 803. Чаусидие, Н.: Митските слики на южните словяни
 804. Roma and schools for mentally handicapped in the Chech Republic, Budapest, 1999
 805. Иванов – Тагански, В.: Пътуване към нищото, София, 1995
 806. Минимални стандарти за обучение в третия сектор, София, 1998
 807. Здравков, И., Димитрова, Г.: Въведение в управлението на НПО, София, 1999
 808. Димитровда, Г.: Маркетинг за НПО, София, 1999
 809. Мюсюлманската култура по българските земи – изследвания
 810. Финансово управление и данъчна уредба на организациите с идеална цел
 811. Стратегическо организиране на НПО
 812. Commentaire, 86
 813. Россия и мусульманский мир – 1/67, 3/69, 4/70, 12/78, 11/771 4/82, 5/83, 2/80; незаведени 2/68; 1/79; 7/73
 814. Гражданският контрол в Република България, София, 1999
 815. Moutaftchieva, V.: Le vakif – un aspect de la structure socio-economique da l’empire Ottoman (XV – , XVII)
 816. Караянис, С.: Към въпроса за етничността на българските помаци
 817. Бауман, З.: Глобализацията – последиците за човека, Соия, 1999
 818. Серафимова, М.: Обречената любов на Ататюрк, София, 1999
 819. Crowe, D., Kolsti, J., ed.: The Gypsies of Eastern Europe, Budapest
 820. Венедикова, К.: Българите в Мала Азия от древността до наши дни, София, 1999
 821. Россия и мусульманский мир – 1/67, 3/69, 4/70, 12/78, 11/771 4/82, 5/83, 2/80; незаведени 2/68; 1/79; 7/73
 822. Български месечник, 11/39
 823. Угрешич, Д.: Култура на лъжата, София, 1999
 824. The Holy Qur’an through the centuries, NL, 1995
 825. Стоянова, В.: Източници за финансиране на българскито земеделие, малък и среден бизнес, софия, 1999
 826. Бобочев, С. С.: Македони и македонскомъ въпросъ
 827. Иречек, К.: Българското княжество, Пловдив, 1878
 828. Закон за земите, София, 1915, Министерство на правосъдието
 829. Състоянието на западните македонци в София, 1890
 830. Ethnographie du vilayet d’Andrinople, Sofia, 1919
 831. Цариградски договор между България и Турция, София, 1913
 832. Рой, Ж.: Абдулъ Хамидъ, София, 1944
 833. Slavov. A.: Gypsy- English/ English – Gypsy Dictionary
 834. Социология: Съседството на религиозни общности в съвременното българско общество в условията на преход – социология
 835. Foreign Policy, 1999
 836. Йорданов, С., Бакърджиева, Т.: Подбрани извори за историята на гр. Русе и Русенския край (ІІ – ХІХ), т. 1, София, 1999
 837. Бакърджиева, Т.: Българската общност в Русе през 60-те години на ХІХ век, София, 1996
 838. Бохосян, М., съст.: …И слезе Ной от Арарат, Пловдив, 1999
 839. Бохосян, М.: Арменците в София, София, 1999
 840. Киряков, Б.: Христо Огнянов, софия, 1999
 841. Светогорска обител Зограф –ІІІ, София, 1999
 842. Общото и специфичното в балканските народи до края на ХІХ век, София, 1999
 843. Георгиева, Ц.: Пространството и пространствата на българите (ХV – ХVІІ), София, 1999
 844. 50 години институт по история при БАН 1947 – 1997, София, 1999
 845. 120 години изпълнителна власт в България. Материали от научна конференция
 846. Ethnologia Balkanica – 2/1998, 1/1997, 1/1998
 847. INDEX, 6/99, 1999
 848. Лозанова, Г., Миков, Л.: Ислям и култура, София, 1999
 849. Религия и църква в България, София, 1999
 850. How to construct civil societies? Education, HR and media in Southeast Europe: a critical guide, 1999
 851. Education and media in Southeastern Europe:country reports, 1999
 852. Arabs and the West: Mutual Images, 1998
 853. Mutualities: Britain and Islam, 1999
 854. Тодорова, М.: Балкани, Балканизъм, София, 1999
 855. Савов, Г.: С мастило и сълзи, София, 1999
 856. Тачева, М., съст.: История на религиите – университетски курс лекции, София, 1999
 857. Човекът и неговата съдба – Мортеза Мутахари
 858. Islam and Christian-Muslim Relations, 5 volumes
 859. Mediterranean Social Sciences Review, vol. 2, N1, 1997
 860. Съвременен тълковен речник на българския език
 861. Commentaire, 79, 87, 1997, 1999
 862. Етнология: Милена Беновска – Етнически образи във фолклора
 863. История: Жоржета Назърска – Държавната политика към етническите и религиозните малцинства в Княжество България (1879 – 1885)
 864. Социология: Илона Томова – Бедност и етничност – 1999, 1999
 865. Социология: проф. Петър – Емил Митев – Младеж `99 – европейски нагласи, 1999
 866. Социология: Панев Александров – Европа – Асоциативни реакции и ориентации, 1999
 867. Етнология: Градът в прехода от традиция към модерност. Моделът Кърджали, 1995
 868. История: Валери Стоянов – Турското население в България и официалната малцинствена , политика, 1878 – 1944
 869. История: Пренаписването на новата български история в учебниците за гимназията – Деян Деянов
 870. ВСН: Обрвазът на другия – ВСН – В. Мутафчиева, Н. Данова, 1994
 871. ВСН: ВСН – Маркетинг консулт – май – юни 1994, 1994
 872. ВСН: ВСН – социологическа част – 1994, 1994
 873. Социология: Етнокултурнятя ситуация в България – Кр. Кънев, Л. Йорданова – папка 2, 1994
 874. ВСН: ВСН – етноложка част – Цв. Георгиева, 1994
 875. Етнология: Кръстова гора, 1994
 876. Социология: ДАРМОН – Взаимоотношения “християни – мюсюлмани”, отразени в българските периодични издания – оригинал, 1993 – 1994
 877. Социология: ДАРМОН – Взаимоотношения “християни – мюсюлмани”, отразени в българските периодични издания – първи вариант, 1993 – 1994
 878. ВСН: Анализ на полустандартизирани интервюта с експерти на тема ВСН, 1994
 879. Социология: И. Нуркова – ентокултурната ситуация в България – папка 3, 1994
 880. Етнология: Т. Балкански – Западнородопските власи, 1996
 881. ВСН: ВСН – социологическа част – Варненско, 1994
 882. ВСН: ВСН – доклади и отчети, 1944
 883. Социология: В. Пенев – Сова 5 – анализ на термини, свързани с национализма и етническите отнишения в партийни програми и платформи на политическите сили, 1994
 884. Смесен: А. Кръстева – Етничност и национална идентичност към концептуалните основания на проблема, 1994
 885. Социология: И. Томова – Циганите в България, 1994
 886. Етнология: Арменците в България – Е. Мицева,
 887. Етнология: Арменците в България – С. Танелиан, 1997 – 1998
 888. Етнология: Арменците в България -С. Танелиан, 1997
 889. Етнология: Планината Родопи – модел за толерантност на Балканите – І етап – ИИХ, 1996
 890. Етнология: Цв. Бончева – Брак и семейство на българите католици в Пловдивско – първата половина на ХХ век, 1997
 891. Етнология: Ромски фолклор – материали, събрани от Й. Нунев, 1996
 892. Доган, А.: България и новият световен ред, София, 2000
 893. Кенрик, Д., Пъксон, Г.: Хитлеризмът и циганите, София, 1998
 894. Барболов, Г. и колектив: Историята на армъните и взаимоотношенията им с българите, София, 2000
 895. Барболов, Г. и колектив: Историята на армъните и взаимоотношенията им с българите, София, 2000
 896. Дунин, Е.: Ромски Гурговден, Скопие, 1998
 897. Турският фолклор в България – научна конференция в Шумен, Шумен, 1999
 898. Студии Романи, т. 3 – 4
 899. Студии романи, т. 5 – 6
 900. Рошковска, А., Лозанова, С.: Евреите и българската градска култура, София, 1998
 901. Studii Romani, vol. 3 – 4
 902. Frejdenberg, M.: Jewish life in the Balkans – 15th to 17th centuries, Israel, 1999
 903. Initiative for civil society building in Bulgaria, Sofia, 1997
 904. Murtada Mutahhari, Society and history
 905. Liegeois, J. P.: Roma, Tsiganes, Voyageurs,
 906. Graf, P.: Fruhe Zweisprachigkeit und Schule
 907. Mitev, P-E, ed.: The Bulgarian transition challenges and cognition, Sofia, 1998
 908. Frejdenberg, M.: Jewish life in the Balkans – 15th to 17th centuries, Israel, 1999
 909. Кръглата маса – стенографски протоколи, София, 1998
 910. Алманах Родолюбец, София, 1994
 911. Демократичен преглед – пролет 1998
 912. Стоянова, Д.: Румънска граматика, София, 1998,
 913. Български фолклор 5-6, София, 1997
 914. Балкански съседи бр. 5/1997
 915. Balkan Transition, 1996
 916. НСИ – Религията и пълнолетното население, София, 1992
 917. НСИ – Потенциалната емиграция на пътуващите в чужбина български граждани, София, 1992
 918. НСИ – Социално – икономическа характеристика на населението в България, София, 1993
 919. НСИ – Потенциалната емиграция на пътуващите в чужбина български граждани, София, 1991
 920. НСИ – Основни резултати от изследването на участието на население в процесите на икономическата реформа, София, 1993
 921. НСИ – Безработни в Република България към 04.12.1992, София, 1993
 922. Religion and the integration of immigrants, Germany, 1999
 923. Organisational behavior
 924. System analysis and design
 925. Improving Inter-ethnic relations in Central and Eastern Europe
 926. Identity and communities: Lessons from the Balkans and beyond
 927. Abdost – tagung, Referate und Beutraege, Berlin, 1990
 928. Abschlussdokumentation zum Modellversuch im Atrium, 1990 – 1992, Berlin, 1993
 929. Andral/Inside/Отвътре, 4/99,
 930. Светът на ромите и неговите творци, 9 – 11 кл.
 931. Кючуков, Хр.: Аз уча български език
 932. Ромите в България – 1 – 4 кл.
 933. Светът на ромите – 5-7 кл.
 934. Ромски приказки, 1кл.
 935. Ромски приказки, 2 кл.
 936. Ромски приказки, 3 кл.
 937. Ромски приказки, 4 кл.
 938. История и култура на ромите, 5-8 кл.
 939. История и култура на ромите, 9-11 кл.
 940. Светът на ромите – книга за учителя
 941. Ромска музика – книга за учителя
 942. Светът на ромите – книга за учителя
 943. Ромска история и идентичност – книга за учителя
 944. Ромски приказки – книга за учителя
 945. Манчев, К.: История на балканските народи 19-10, София, 1999
 946. Манчев, К.: История на балканските народи 19-10, София, 1999
 947. Речник на чуждите думи
 948. История на България, т.1, София, 1999
 949. История на България, т.2, София, 1999
 950. История на България, т.3, София, 1999
 951. ГСУ – ФИ, т.88, София, 2000
 952. Димитров, Стр., Манчев, К.: История на балканските народи, второ издание, т.1, София, 1999
 953. Димитров, Стр., Манчев, К.: История на балканските народи, второ издание, т.2, София, 1999
 954. Лозанова – Станчева, В., Янева. П.: Гърция между мита и реалността, София, 1999
 955. Кузманова, А., Станчева, Р., Алексова, В.: Румъния на една ръка разстояние, София, 1999
 956. Гелнър, Ъ.: Нации и национализъм, София ,1999
 957. Садулов, А.: История на Османската империя, София, 2000
 958. Мантран, Р., ред.: История на Османската империя, София, 2000
 959. Братско обяснение на българин към братята му българе, Крагуевац, 1867
 960. Краткое политическое земеописание заобучение на болгарското младенчество, Букурещ, 1835
 961. Литературата на малцинствата в България след Освобождението, т.1, София, 1999
 962. Нягулов, Б.: Банатските българи, София, 1999
 963. Евреите по българските земи – анотирана библиография, София, 1999
 964. Милоев, В.: Салата от глухарчета, София, 1999
 965. Димитров, Д.: Името и умът, София, 1999
 966. Проблемът “център – периферия”, нов поглед, нова политика, София, 1999
 967. Сотиров, Д: Дайте ми гласа на вятъра, София, 1999
 968. Кацаров, М.: Обич?? О, бич!, Кърджали, 1997
 969. Bulgarian Youth Facing Europe, София, 1999
 970. 50 г-ни психиатрична болница “Св. Иван Рилски”, София, 1999
 971. Желязкова, А.: Разпространение на исляма в западните балкански земи под османска власт , 15 – 18 в, София, 1990
 972. Tomova, I.: The Gypsies, Sofia, 1995
 973. Обретенов, Б.: Пред прага на месията, София, 1997
 974. Набиране на средства за организации с идеална цел, София, 1999
 975. Работа със средствата за масова информация за организации с идеална цел, София, 1999
 976. Фондация “Отворено общество” – годишен отчет 1997
 977. Фондация “Отворено общество” – годишен отчет 1998
 978. Premiers pas – Memorandum politique sur les enfants dans les pays en developpement
 979. Resume des conventions de Geneve du 12 Aout 1949 et de leurs protocoles additionnels
 980. The cost-effectiveness evaluatio of minority language policies: case studies on Wales, Ireland and the Basque Country, Flensburg, 1999
 981. Jeunes Roms, Tsiganes et Voyageurs en Europe
 982. Formation Jeunesse, Rapport du Stage International de Formation pour animateurs et animatrices de Jeunesse Roms/Tsiganes
 983. Training – Youth, Report on the International Training Course for Roma/Gupsy youth leaders
 984. OSF – annual report 1997
 985. Co-operating Dutch foundations for Central and Eastern Europe – annual report 1997
 986. Refugees International – annual report 1996
 987. Letopis – Zeitschrift fuer sorbische Sprache, Geschichte und Kultur, 1995
 988. Россия и мусульманский мир – 2/68
 989. Россия и мусульманский мир – 1/79
 990. Россия и мусульманский мир – 7/73
 991. Нунев, Й.: Ромски приказки, София, 1996
 992. Български хелзинкски комитет: Конституционни решения по правата на човека/кн.1, София, 1999
 993. Български хелзинкски комитет: Конституционни решения по правата на човека/кн.2, София, 1999
 994. Български хелзинкски комитет: Конституционни решения по правата на човека/кн.3, София, 1999
 995. Български хелзинкски комитет: Конституционни решения по правата на човека/кн.4, София, 1999
 996. БАН: Български фолклор / кн. 1-2, София, 1999
 997. Желязкова, А.: Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България, София, 199?
 998. СУ “Св. Климент Охридски”: Международна конференция “Приносът на социалните изследвания за оздравителна икономическа и социална политика”, София, 1999
 999. Мантран, Р., ред.: История на Османската империя, София, 2000
 1000. Янев С., Бурджиева Н., Пенкова Р.: Кандидатствам в България, София, 2000
 1001. Айвалиев, А.: Образованието в Турция, София, 1998
 1002. Европейски институт: Преглед на постиженията на България по пътя към членство в Европейския съюз, София, 1999
 1003. Иналджък, Х.: Епохата на Султан Мехмед II Завоевателя, София, 2000
 1004. Commentaire/89, Paris, 2000
 1005. Commentaire/88, Paris, 1999*2000
 1006. Воденичаров, П.; Попова, К.; Пашова А.: Искам човекът да е винаги приятен и да си правим моабет, Благоевград, 1998
 1007. Бокова И.; Рашкова Н.; Ганева В.: Отчет по проект “Културна идентичност и колективна памет у българите католици”, София, 2000 г.
 1008. Brown, Rupert: Prejudice, Oxford, 1995
 1009. Пандев, К.: Националноосвободителното движение в Македония и Одринско 1878-1903, София, 2000
 1010. Институт по история; БАН: България и Русия през ХХ век, София, 2000
 1011. Карахасан, И.: Турция, София, 2000
 1012. Барух, Е.: Споделеното и премълчаното, София, 2000
 1013. Silajdzic, H.: Albanski nacionalni pokret, Sarajevo, 1995
 1014. Izetbegovic, A.: Godini rata i mira, Sarajevo, 1997
 1015. Kongres bosansko muslimanskih intelektualaca, Sarajevo, 1992
 1016. Badrov, Z.: Drzavnopravni kontinuitet Bosne i Hercegovine do prisajedinjenja kraljevini SHS, Sarajevo, 1996
 1017. Vasilj, S.; Dzaja, S.; Karamatic, M.; Vuksic, T.: Katolicanstvo u Bosni I Hercegovini, Sarajevo, 1997
 1018. Ganic, E.: Bosanska otrovna jabuka, Sarajevo, 1995
 1019. Обществена културно-просветна организация на евреите в НР, Годишник 1979
 1020. Център за социални практики: Консерватизмът, т. 1, София, 1999
 1021. Център за социални практики: Консерватизмът, т. 1, София, 1999
 1022. Сабри Джон: Нашето Герлово
 1023. Islam and Christian-Muslim Relations
 1024. Republika, br. 111/1995, Beograd
 1025. Republika, br.166-178/1997. Beograd
 1026. Republika, br. 186/1998, Beograd
 1027. Republika, br. 236-7/2000, Beograd
 1028. Republika, br. 236-7/2000, Beograd
 1029. Mak, br. 13-14/1996, Beograd
 1030. Mak, br.23/1998, Beograd
 1031. Has, br. 25/2000, Novi Pazar
 1032. Dolecek, R.: I Accuse, Prague, 1999
 1033. Petkovic, M.V.: Albanian Terrorists, Belgrade, 1998
 1034. Фотев, Г.: Съседството на религиозните общности в България, София, 2000
 1035. Макфейдиън, Ш.: Любов и брак в Косово, София, 2000
 1036. Краули, В.: Принципи на паганизма, София, 2000
 1037. България 20 век, София, 1999
 1038. Енциклопедичен географски речник на България, София, 1999
 1039. Енциклопезичен справочник А-Я, София, 1999
 1040. Искам благородна професия, Благоевград, 2000
 1041. Улрих Бюксеншютц: Малцинствената политика в България, София, 2000
 1042. Huseyin Kose: Tuz Biber, Sofya, 2000
 1043. Osamu Ieda: The Emerging Local Governments in Eastern Europe and Russia, Hiroshima, 2000
 1044. Стателова, Е., Попов, Р., Танкова Р., Любенова, Л., Келбечева, Е., Грънчаров, С.: Другата България, София, 2000
 1045. Ангелов, А.: Изборният процес и последиците от него за междуетническите отношения в Босна и Херцеговина
 1046. Фотев, Г.: Съседството на религиозните общности в България, София, 2000
 1047. Mitev, P.: Balkan Youth and Perception of the Other, Sofia, 2000
 1048. Кунчев, К.: Новият циганин – изследване в община Оряхово, Соц., 2000
 1049. Варзоновцев, Д.: Модел на структурата и поведението на компактната ромска общност в София, Соц., 2000
 1050. Мирчев, Д.: Родова памет и родови хроники, Соц., 2000
 1051. Бюксеншютц, У.: Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към евреи, роми, помаци и турци 1944-1989 г., IMIR, 2000
 1052. Желязкова А., съст.: Албания и албанските идентичности, т. 5, IMIR, 2000
 1053. България в сферата на съветските интереси, София, 1998
 1054. Българско книжовно дружество: Периодическо списание, кн. 4, Средец, 1883
 1055. Българско книжовно дружество: Периодическо списание, кн. 6, Средец, 1883
 1056. Българско книжовно дружество: Периодическо списание, св. 3, Средец, 1901
 1057. Българско книжовно дружество: Периодическо списание, св. 9-10, Средец, 1906
 1058. Българско книжовно дружество: Периодическо списание, св. 9-10, Средец, 1909
 1059. Българско книжовно дружество: Периодическо списание, кн. 15-16, Средец, 1888
 1060. Споменик. Исписи из француских архива, Београд, 1890
 1061. Алтънов, И.: Източният въпрос и нова Турция, София, 1926
 1062. Гълъбов, Г.: Мюсюлманско право, София, 1924
 1063. Эмиль де Лавелэ: Балканскiй полуостровъ, Москва, 1889
 1064. Бележки върху българскити работи, Пловдив, 1880
 1065. Монте, Е.: Исляма, София, 1921
 1066. Денчева, В.: Змеят Витязин и други приказки, София, 2000
 1067. Хасан, Х.; Джон, С.: Турски приказки, София, 2000
 1068. ECMI: Annual Report, 1999
 1069. PER: Vojvodina& The Politics of Interethnic Accomodation, 2000
 1070. Ботева-Боянова, Д.: Прблеми на тракийската история и култура, София, 2000
 1071. Българи и хървати през вековете, София, 2000
 1072. Herausgegeben von Dan Bar-On: Den abgrund uberbrucken, Hamburg, 2000
 1073. Захариева, Й.: Общности и празници в България, София, 2000
 1074. Петрова, Д.: Цариградските българи, София, 2000
 1075. Фотев, Г.: Съседство на религиозните общности в България, София, 2000
 1076. Елдъров, С. Българите в Албания 1913-39, София, 2000
 1077. Бейрул, И.;Ибрахим, Б.: Модерен турски – част 1, София, 1993
 1078. Бейрул, И.;Ибрахим, Б.: Модерен турски – част 2, София, 1995
 1079. Бейрул, И.;Ибрахим, Б.: Модерен турски – част 3, София, 1996
 1080. IMIR: Albania and the Albanian Identities, Sofia, 2000
 1081. БХК: Етническата преса в България, София, 2000
 1082. Босаков, В.: Българските турци между културата на съседство и религиозната идентичност, София, 2000
 1083. Йонов, М.: Македония 1912-1913. Дневници и спомени, София, 1995
 1084. НЦВИ: 80 години от балканските войни, София, 1995
 1085. Институт за военна история: Списание “Военноисторически сборник” – 1973-1997, София, 1999
 1086. НЦВИ: България. Непризнатият противник на Третия райх, София,1995
 1087. Институт за военна история: Българската армия 1877-1944 – библиография, София, 1989
 1088. Институт за военна история: Българи-борци за свободата на други народи – библиография, София, 1990
 1089. Институт за военна история: Военна история на България 681-1945, библиография, том 1, София, 1977
 1090. Институт за военна история: Военна история на България 681-1945, библиография, том 3, София, 1998
 1091. Институт за военна история: Военно-исторически сборник, София, 1974
 1092. НЦВИ: Участието на България в Първата световна война 1915-1918, София, 1994
 1093. НЦВИ: Националноосвободителните борби на българите от Македония и Одринска Тракия, София, 1994
 1094. Институт за военна история: Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г., София, 1992
 1095. Буров, Х.А.: Македония, София, 1995
 1096. Елдъров, С.: Тайните офицерски братства в българската армия и освободителните борби на Македония и Одринско, София, 1993
 1097. Елдъров, С.: Сръбската въоръжена пропаганда в Македония, София, 1993
 1098. Елдъров, С.: Униатството в съдбата на България, София, 1994
 1099. Коран, София,1999
 1100. Project on Ethnic Relations, Feb., 2000, Bucharest, 2000
 1101. Project on Ethnic Relations: April, 2000, Bucharest, 2000
 1102. Dan Bar-On: Bridging the Gap, Hamburg, 2000
 1103. Commentaire, №91; Automne, Paris,2000
 1104. Goff, Peter: The Kosovo News & Propaganda War, Vienna, 1999
 1105. Daskalov, S.; Mladenov, N.: A Comprehensive Trade Policy Plan for the Western Balkans, Sofia, 2000
 1106. Numic, H.: Covjek uzoritosti, Sarajevo, 1998
 1107. Veizagic, Muhamed: Agresija na Bosnu I Hercegovinu I borba za njen opstanak, Sarajevo, 1998
 1108. Programski document medunarodni forum Bosna, Sarajevo, 1998
 1109. Forum: 1/97, Sarajevo, 1998
 1110. Revija slobodne misli: april-juni 1998, Sarajevo, 1998
 1111. Campland: Racial Segregation of Roma in Italy, Budapest, 2000
 1112. Kjucukov, H.: Amari Romani Lumja, Sofia, 2000
 1113. НБУ: Власт; Граждани; Политици, София, 1997
 1114. НБУ: Медии; Послания?; Преход, София, 1997
 1115. Россия и мусулманский мир 1/2000, Москва, 2000
 1116. Россия и мусулманский мир 2/2000, Москва, 2000
 1117. Россия и мусулманский мир 3/2000, Москва, 2000
 1118. Россия и мусулманский мир 4/2000, Москва, 2000
 1119. Россия и мусулманский мир 5/2000, Москва, 2000
 1120. Россия и мусулманский мир 6/2000, Москва, 2000
 1121. Россия и мусулманский мир 7/2000, Москва, 2000
 1122. Россия и мусулманский мир 8/2000, Москва, 2000
 1123. Россия и мусулманский мир 9/2000, Москва, 2000
 1124. Россия и мусулманский мир 10/2000, Москва, 2000
 1125. Павлович, П.: История и култура на древна Арабия, София, 2001
 1126. Назърска, Ж.: Българската държава и нейните малцинства 1879-1885, София, 1999
 1127. Речник на чуждите думи в българския език, София, 2000
 1128. Ethnologia Balkanica, 1/1997
 1129. Ethnologia Balkanica, 2/1998
 1130. Ethnologia Balkanica. 3/1999
 1131. Ethnologia Balkanica, 4/2000
 1132. Index, 3/2000
 1133. JGKS, 1/1999
 1134. Барух, Е.: Евреите по българските земи. Родова памет и историческа съдба., София, 2000
 1135. ILGA – Europe: Equality/ June 1998
 1136. Human Rights Watch: Welcome to Hell
 1137. Human Rights Watch: Confessions at Any Cost
 1138. Sexual Orientation and the European Union
 1139. Нида Бога: Москополе, София, 2000
 1140. Димитрова, С.: , Възстановяване… Репарации… Гаранции…, Благоевград, 1998
 1141. ИИ – БАН: Исторически преглед – ½, София, 1999
 1142. ИИ – БАН: сторически преглед – ¾, София, 1999
 1143. ИИ – БАН: Исторически преглед – 5/6, София, 1999
 1144. Казаков, Р.: Какво липсва на България, София, 2000
 1145. Българска историческа библиотека, 4/2000
 1146. Кръстева, В.: Речник на турските думи в съвременния български печат, София,2000
 1147. SRCMD: International Conference “The Armed Forces in a Democratic Society”, Sofia, April 27-29, 1998, Sofia, 1998
 1148. Матанов, Хр.: Възникване и облик на Кюстендилски санджак през 15-16 в., София, 2000
 1149. Русанов, В. – съст.: Аспекти на етнокултурната ситуация – осем години по-късно, София, 2000
 1150. Хайрабедян, Г. – съст.: Българи и арменци заедно през вековете, София, 2001
 1151. Годишен доклад за 2000 г. на европейската комисия за напредъка на България
 1152. Sarcevic, E.: Kritika etnickih ustava I postrepublickog ustavotvorstva u Bosni I Hercegovini, Sarajevo, 1997
 1153. Lutem, E.: Turk-bulgar iliskileri 1983-1989, Ankara, 2000
 1154. Ceric, Mustafa: Islam u Bosnu, Sarajevo,1994
 1155. Bosanska srednjovjekovna drzava I suvremenost /zbornik radova/, Sarajevo, 1996
 1156. Grbo, I.: Ogledalo nasilja, Sarajevo, 1997
 1157. Balkan Transition, Sofia, 1997
 1158. ECMI – :May 1998, Flensburg
 1159. Studii Romani – vol. V-VI, Sofia, 1998
 1160. Suceska, A.: Bosnjaci u osmanskoj drzavi, Sarajevo, 1995
 1161. Balkanologie – vol. 4 – 2000
 1162. Commentaire – N. 84/1998/99
 1163. Commentaire – N. 85/1999
 1164. Commentaire – N. 83/1998
 1165. Иран в навечерието на 2001 година, София, 2001 г.
 1166. Jaksic, B.: Life of Displaced Kosovo Roma in Montenegro /Podgorica and Niksic/ and Possibilities for integration, Belgrade – Podgorica, 2000
 1167. Грънчаров, С.: Балканският свят, София, 2001
 1168. Хаков, Дж.: История на Турция, София, 2000
 1169. Несин, А.: Кралят на футбола, София, 1994
 1170. Хикмет, Н.: Влюбеният облак, София
 1171. ИРМИ: Топография на властта в България, София, 2001
 1172. Христов, Ч.: Трудовите правоотношения, София, 2001
 1173. Събев, О.: Османските училища в българските земи ХV-XVIII век, София, 2001
 1174. ИРМИ: Перспективи за развитие на отношенията между България и Македония, София
 1175. Кармънт, Д.; Джеймс, П.: Предовтвратяване и управление на международни етнически конфликти, София, 2001
 1176. Дейкова, О.; Чакър, С.: Българското училище и децата от турската етническа група, София, 2000
 1177. Иванов, М.: Защита на малцинствата, София, 2001 .
 1178. Желязкова, А.: “Особеният случай” Босна, София, 2001
 1179. Кенрик, Д.: Циганите – исторически речник, София, 2001
 1180. Иванов, М.: Защита на малцинствата, София, 2001
 1181. Барболов, Г.: Историята на армъните и взаимоотношенията им с бълтарите, София, 2000
 1182. Влайков, И: Мустафа Кемал Ататюрк, София, 2000
 1183. Петрунова, Б., Григоров, В., Манолова-Николова, Н.: вети места в Годечко, Драгоманско и Трънско, София, 2001
 1184. Исторически преглед – 5/6-2000
 1185. Бейрулла, И.; Азизоглу, А.: Практически турско-български речник, София, 1994
 1186. Арменците в българия, София, 2000-1
 1187. ОЕБ “Шалом”: Алманах за история на евреите в България 1998/99, София, 1999
 1188. ОЕБ “Шалом”: Алманах за история на евреите в България 1998/99, София, 1999
 1189. Ангелов, А.: Правилата на езика в столичния квартал, София, 1999
 1190. Имбър, К.: Османската империя 1300-1481, София, 2000
 1191. Кюркчиев, Н.: Аромънска антология, София, 2001
 1192. Движение “Гергьовден”: Албанският фактор, София, 2001
 1193. Димитров, Х.: История на Македония през Средновековието, София, 2001
 1194. Панайотов, П.: България в утрото на ХХІ век, София, 2001
 1195. Фирър, Д.: Променящата се атмосфера, София, 1995
 1196. Панайотов, Ф.: Истината, в която никой не повярва, София, 1990
 1197. Севаг, Б.: Литургия на три гласа, Пловдив, 1996
 1198. Хранова, А.: Нова публичност, София, 1995
 1199. Геноцидът над арменците в Турция в светлината на българските дипломатически документи, София, 2000
 1200. Hranova, A.: New Publicity, Sofia, 2000
 1201. Zoon, I.: On the Margins, New York, 2000
 1202. IRIS: IRIS Quarterly Policy Report – Spring 2000, Sofia, 2000
 1203. IRIS: IRIS Quarterly Policy Report – Summer-Autumn 2000, Sofia, 2000
 1204. IRIS: Security and Reconstruction of Southeastern Europe, Sofia, 2000
 1205. Commentaire 93/2001, Paris, 2001
 1206. Amnesty International, Report 2001, London, 2001
 1207. IRIS: International Fast-finding Mission to the Republic of Macedonia, Sofia, 2001
 1208. Барух, Е.: Споделеното и премълчаното, София, 2000
 1209. Илиев, Б.: Железният баща, София, 1991
 1210. Екман, У.: Бог, държава и личност, София, 1995
 1211. ИВИ: Илинденско-преображенското въстание от 1903 г., София, 1992
 1212. НЦВИ: Националноосвободителните борби на българите от Македония и Одринска Тракия през Балканската война, София, 1994
 1213. Мутафчиева, В.; Желязкова, А.: Турция, София, 1998
 1214. Марушиакова, Е.; Попов, В.: Цигани/рома от старо време, София, 2000
 1215. НЦВИ: Участието на България в Първата световна война 1915-1918 г., София, 1994
 1216. ИИИ: Резултати от кръглата маса по въпросите на религиозните права и сдружения, София, 2001
 1217. ИИИ: Балкански идентичности, София, 2001
 1218. Михайловска, Е.: Франция, София, 1997
 1219. Abdagic, M.: Ramiza, Sjenica, 1999
 1220. HCHRS: Report on human rights in Serbia, Belgrade, 1999
 1221. HCHRS: Izvestaj o ljudskim pravima u Srbiji za 1999 godinu, Beograd, 2000
 1222. ЦМРС: Мултикултурно информиране, Скопие, 1999
 1223. PMI: What global role for the EU, 1997
 1224. CSHRCU: Religion and Human Rights: Basic Documents, 1998
 1225. Докле, Н.: Горански народни песни, Скопие, 2000
 1226. Bibliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen Sudosteuropas, Munchen, 1997
 1227. Studia in honorem Verae Mutafchieva, Sofia, 2001
 1228. CSICMR: Islam and Christian-Muslim Relations, vol. 12, num. 3, July, 2001
 1229. Д’Адамо, П.; Уитни, К.: правилният начин на хранене за вашата кръвна група, София, 1999
 1230. Кръстев, П.: Погледът на персиеца, София, 2001
 1231. Имам Али Зейн ал-Абидин: Съвършената Сахифа, 2000
 1232. Genov, N.: Managing transformations in Eastern Europe, Sofia, 1999
 1233. Genov, N.: Labour markets and unempoyment in South-Eastern Europe, Sofia, 1999
 1234. Genov, N.: Social Sciences In Southeasren Europe, Sofia, 1999
 1235. Димов, В.: Етнопопбумът, София, 2001
 1236. Taguieff, P.-A.; Tribalat, M.: Face au Front national, Paris, 1998
 1237. Viet, V.: La France immigree, Paris, 1998
 1238. Centlivres, P.; Girod I.: Les defis migratoires, Paris, 1998
 1239. Джорджевич, Д.: Скинхеди – момци из нашег края, Београд, 1998
 1240. U-put u gragansko drushtvo, Nish, 2001
 1241. Izlaz na crtu, Nish, 2000
 1242. Republika, Beograd, 2001
 1243. Studia in honorem Verae Mutafchieva, Sofia, 2001
 1244. Raichev, A., Kolev, K., Boundjoulov, A., Dimova, L.: Social stratification in Bulgaria, Sofia, 2000
 1245. Райчев, А., Колев, К., Бунджулов, А., Димова, Л.: Социалната стратификация в България, София, 2000
 1246. Райчев, А., Колев, К., Бунджулов, А.: Училището и социалните неравенства, София, 2000
 1247. Славкова, М. и екип: Изследване на духовната култура на ромската общност в района на гр. Лом, 2001
 1248. Филипова-Кюркчиева, И.; Косева, М.: Експедиция “Градешница 1999″ – Наблюдения върху промяната, настъпила във взаимоотношенията между християни и мюсюлмани в Тетевенско, 1999
 1249. Бауман, З.: Глобализацията – последиците за човека, София, 1999
 1250. Бауман, З.: Живот във фрагменти – есета за постмодерната нравственост, София, 2000
 1251. Бауман, З.: Постмодерната етика, София, 2001
 1252. Изследване на Атанас Матев, София, 2001/2
 1253. Минчева, Е.: Отчет по проект “Семейството в Девин и Якоруда”, 2002
 1254. Иванова, Е.: Отхвърлените “приобщени” или процеса, наречен “възродителен” /1912-1989/, София, 2002
 1255. Карамихова, М.: Брачна снимка от Кърджали, София, 1999
 1256. Пашова, Ц.; Теофанов, Ц.; Павлович, П.: Арабистика и ислямознание, София, 2001
 1257. Коларов, Р.; Тодоров, В.; Златанов, Б.: Анархистът законодател, София, 1997
 1258. UNICEF: Младите хора в обществата в преход – обучително ръководство, София, 2002
 1259. Jованович, В.Ж.: Ромско-српско-енглески речник религиjских речи и израза, Ниш, 2001
 1260. Живкович, J.; Тодорович, Д.; Jованович, В.; Джорджевич, Д.: Ромске душе – интервjуи, Ниш, 2001
 1261. JUNIR Godisnjak VI – 1999
 1262. Hriscanstvo drustvo politika, Nis, 1999
 1263. Facta universitatis: Series Philosophy and Sociology, Vol 2, N8, Nis, 2001
 1264. JUNIR Godisnjak VI – 2001: Ucenje, organizacija i delovanje verskih zajednica I pokreta, Nis, 2001
 1265. Teme, 3-4, 2000, Nis, 2000
 1266. Джорджевич, Д.: Социологиja forever, Ниш, 2001
 1267. JUNIR Godisnjak VIІІ – 2001: Vere manijna I manjinske vere, Nis, 2001
 1268. JUNIR Godisnjak VIІ – 2001: Dve hiljade godina hriscanstva na Balkanu, Nis, 2001
 1269. Джорджевич, Д.: Romska anketa, Nis, 2001
 1270. Джорджевич, Д.: Роми – социолошки увид, Ниш, 2000
 1271. Jasic, N.: Stari niski romi, Nis, 2001
 1272. Стаjич, С.: Греjачки роми, Ниш, 2001
 1273. East European Constitutional Review – Vol. 10, N4, 2001.: A Symposium on Bulgaria, New York, 2001
 1274. РАДКО: Собитието на децениjата во Р.М., Охрид, 2001
 1275. Lazova, Tz.: The Hyperboreans, Sofia, 1996
 1276. Zlatanov, B.: New Publicity, Sofia, 2001
 1277. OSI: Monitoring the EU Accession Process: Minority Protection, Budapest, 2001
 1278. Swianiewicz, P.: Public Perception of Local Governments, Budapest, 2001
 1279. Peteri, G.; Horvath, T.M.: Navigation to the Market, Budapest, 2001
 1280. Udherrefysei I arkivit qendror shteteror, Tirane, 2001
 1281. Le document en francais dans les archives centrales d’etat, Tirane, 2001
 1282. Fjalor Enciklopedik, Tirane, 2002
 1283. Makarychev, S. A.: In Search of International Roles: Volga Federal District, Budapest, 2001
 1284. Drechsler, W.: Good and Bad Government, Budapest, 2001
 1285. Mahmutcehajic, R.: Dobra Bosna, Zagreb, 1997
 1286. Kepel, G.: Chronique d’une guerre d’orient, Paris, 2002
 1287. Cavusev, I. A.: Cacdas turk dil bilgisi, Sofya, 2001
 1288. Doklje, N.: Muke milje, Prizren, 2000
 1289. Jaksic, B.: Interkulturalnost I tolerancija, Beograd, 1999
 1290. Jaksic, B.: Granice – izazov interkulturalnosti, Beograd, 1997
 1291. Jaksic, B.: Interkulturalnost versus rasizam I ksenofobija, Beograd, 1998
 1292. Jaksic, B.: Ka jeziku mira, Beograd, 1996
 1293. Popovic, M.: Mali narod I nacionalizam, Cetinje, 1997
 1294. Krizbaher, Z.: Tisina u plavom, Sjenica, 2000
 1295. Нарочницкая, Е.А.: Национализм: история и современность, Москва, 1997
 1296. Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ, София, 2001
 1297. Тонев, В.; Запрянова-Пенева, Н.; Липчев, Р.; Димитрова, С.; Нушев, Ц.: Извори за историята на Добруджа 1853-1878, том 3, София, 2001
 1298. Златанов, Б.: Нова публичност – българските дебати 2000, София, 2000
 1299. Йълдъръм, Х.: Наръчник по ататюркска мисъл, Анкара, 2001
 1300. Бакърджиева, Т.; Йорданов, С.: Русе. Пространство и история /края на ХІVв. – 70-те години на ХІХ в./, Русе, 2001
 1301. Оболенски, Д.: Византийската общност. Източна Европа 500-1453, София, 2001
 1302. Льо Ге, Л.: Дипломатически доклади от София 1875-1877, София, 1997
 1303. Конев, И.: Българското Възраждане и Просвещението, София, 1991
 1304. Левин, И.: Секс и общество на православните славяни, София, 1991
 1305. Давчева, Д.; Овчаров, С.: Лисицата и лъвът – Фердинанд І на фона на българската психологическа и политическа действителност 1886-1902, София, 1994
 1306. Добринов, Д.: ВМРО /обединена/, София, 1993
 1307. Пашова, Ц.; Теофанов, Ц.; Павлович, П.: Арабистика и ислямознание, София, 2001
 1308. Център за образователни инициативи: Да опознаем своите съседи. Образът на “другия” в , итературата на Балканите. Учебно помагало, София, 2002
 1309. Институт по история при БАН: Исторически преглед, бр. 5-6, 2001, София, 2001
 1310. Асоциация “Клио”: Историческо бъдеще, бр. 2/2001, София, 2001
 1311. Агрономово, А.: Джихад – свещената война, София, 2002
 1312. Льо Бон, Г.: Психология на тълпите, София, 2002
 1313. Сидеров, В.: Бумерангът на злото, София, 2002
 1314. Барух, Н.: Откупът. Цар Борис и съдбата на българските евреи, София, 1991
 1315. Краус, В.: Бъдещето на Европа. Подем чрез обединение, София, 1996
 1316. Бояджиев, Ц.: Ренесансът на ХІІ век. Природата и човекът., София, 1991
 1317. Попър, К.: Някои проблеми на новите демокрации, София, 1993
 1318. Стоянов, И.: Славянските комитети и българското освободително движение след Априлското въстание, София, 1992
 1319. Танкова, В.: Свободата на печата в България 1879-1947, София, 1992
 1320. Михаилов, Е.: Формирането на Киевска Русия в историческата литература, София, 1999
 1321. Биолчев, Б.: Отвъд мита, София, 1999
 1322. Байчев, Б.: Селото, градът и езикът в Ловешкия край, София, 1996
 1323. Дерменджиев, Х.П.: Българската криза и светото миропомазване на престолонаследника княз Борис Търновски 1887-1896, София, 1998
 1324. Генов, Н.: Източна Европа в глобалните процеси, София
 1325. Райчевски, С.; Фол., В.: Кукерът без маска, София, 1993
 1326. Боев, Е.; Беливанова, Б; Федотов, А.: Стъпки по пясъка, София, 1994
 1327. Радославов, В.: Дневни бележки 1914-1916, София, 1993
 1328. Тодев, И.: Тракия през Възраждането. Спомени, София, 1996
 1329. Радева, В.: Диалектология и лингвистична география, София, 1999
 1330. КПО “Огнище”: Българите в Албания и Косово, София, 2001
 1331. БХК: Следствените арести в България, София, 2001
 1332. Огнянов, Х.: Срещи през годините, София, 2002
 1333. Помогач, Б.: В периферията на Запада, София, 2001
 1334. Даскалов, Г.: Драмското въстание 1941 г., София, 1992
 1335. Конев, И.: Америка в духовното пространство на Българското Възраждане, София, 1996
 1336. Милева, М.: Аспекти на универсализма в Българското Възраждане, София, 1999
 1337. Николова, Б.: Неравният път на признанието, София, 2001
 1338. Попова, К.: “За Добруджа готови сме”, София, 1993
 1339. Бохосян, М.: Арменците в София, София, 1999
 1340. Овчаров, Н. Д.: Проучвания върху Средновековието и по-новата история на Вардарска Македония, София, 1994
 1341. Михайлов, И.: Избрани произведения, София, 1993
 1342. Найденов, Н.: Феодализъм и патриархалност, София, 1993
 1343. Грекова, М.: От обичай към право. Патриархалният българин в кръговете на чуждост, София, 1991
 1344. Торо, Х.Д.: Живот без принципи, София, 2001
 1345. Желязкова, А.: Албанският национален въпрос и Балканите, София, 2001
 1346. Мицева, Е.: Арменците в България, София, 2001
 1347. Barouh, E.: Jews in the Bulgarian Lands. Ancestral Memory and Historical Destiny, Sofia, 2001
 1348. Колектив: Многоцветие, София, 2001
 1349. Янева, М.: Бесарабските българи в Молдова. Опит за портрет, София, 2001
 1350. Cavusev, I. A.: Altin petek, Sofya, 2001
 1351. Танкова, Р.: Българска граматика в картинки, София, 2001
 1352. Културен център “Ататюрк”: Културните взаимодействия на Балканите и турската архитектура – том І, Анкара, 2001
 1353. Културен център “Ататюрк”: Културните взаимодействия на Балканите и турската архитектура – том ІІ, Анкара, 2001
 1354. Градева, Р.; Иванова, С.: Мюсюлманската култура по българските земи, София, 1998
 1355. Желязкова, А.: “Особеният случай” Босна, София, 2001
 1356. Zhelyazkova, A.: Albania and the Albanian Identities, Sofia, 2000
 1357. Градева, Р.: История на мюсюлманската култура по българските земи, София, 2001
 1358. Желязкова, А.; Нилсен, Й.: Етнология на суфитските ордени, София, 2001
 1359. ЦЛС, ЦСП: За промените, сб., София, 2002
 1360. Шериф, А.: Рударството во Македониjа во време на Османлиското владеенье, Скопjе, 2001
 1361. Стани, Л.; Бериша, И.; Дибра, Р.; Мекси, М.; Халими, Ш.: Албанскиот краток расказ, Куманово, 1997
 1362. Мальичи, Н.: Политичката толеранциjа во функциjа на мирот, Скопjе, 2001
 1363. Izeti, M.: Tarikati bektashian, Tetove, 2001
 1364. Митев, П.Е. – ръководител: Формиране на култура на мира сред младите поколения на етнорелигиозните общности в България, София, 1998
 1365. Swianiewicz, P.: Public Perception of Local Governments, Budapest, 2001
 1366. Peteri, G.; Horvath, T.M.: Navigation to the Market, Budapest, 2001
 1367. Commentaire, №97, Printemps 2002
 1368. Пашова, Ц.; Теофанов, Ц.; Павлович, П.: Арабистика и ислямознание, София, 2001
 1369. Карамихова, М. – ръководител: Емиграционни нагласи сред българите-мюсюлмани от Западните Родопи, 2002
 1370. Назърска, Ж.: Университетското образование и българските жени 1879-1944, 2001
 1371. Бакърджиева, Т.: Култът като идентификационен маркер на мюсюлманските общности в селищата на Русенски регион – история и съвременно състояние, 2001
 1372. Материали от теренно проучване в с. Семерджиево, общ. Русе, 2001
 1373. Елдъров, С.: Католиците в България. Историческо изследване, 2002
 1374. Munteanu, I.; Popa, V.: Developing New Rules in the Old Environment, Budapest, 2002
 1375. Kandeva, E.: Stabilization of Local Governments, Budapest, 2001
 1376. Davey, K.: Balancing National and Local Responsibilities, Budapest, 2002
 1377. Peteri, G.: Mastering Decentralization and Public Administration Reforms in Central and Eastern Europe, Budapest, 2002
 1378. Internationale Politik – Mai 2002, 2002
 1379. Жизненият цикъл – доклади от българо-сръбска научна конференция – юни 2000, София, 2000
 1380. Средновековна християнска Европа: Изток и Запад, София, 2002
 1381. Илиев, Н.; Николова, Л.: Село Радово в Знеполе, София, 2002
 1382. Сдружение “Якорудчанка”: Щастливи заедно, Благоевград, 2002
 1383. Kose, H.: Kanli izlez, Razgrat, 2001
 1384. Парушев, Г., съст.: Антология на ромската поезия, София, 2002
 1385. Илиев, Н.: Капитан Симо Соколов. Трънското въстание от 1877 г., София, 2000
 1386. Илиев, Н.: Трънският манастир “Св. Архангел Михаил”, София, 2001
 1387. Илиев, Н.: Мисловщичкият манастир “Св. Богородица”, София, 2001
 1388. Гумаров, М., съст.: Родопско краезнание, Кърджали, 2001
 1389. Гумаров, М., съст.: Училищно краезнание, Кърджали, 1996
 1390. Кюркчиев, Н.; Кюркчиев, Т.: Аромънска антология, София, 2001
 1391. Кръстов, К. – Каменар: Премудрости Постолови – т. ІІ, София, 1999
 1392. Кръстов, К. – Каменар: Премудрости Постолови – т. ІV, София, 1999
 1393. Еленков, И.: Католическата църква от източен обряд в България, София, 2000
 1394. Колев, Д.: Фолклор на ромите в Централна България, Велико Търново, 2001
 1395. Колев, Д.; Крумова, Т.; Йорданов, С.: Приказки, предания и песни на ромите от Централна България, Велико Търново, 2002
 1396. Тот, И.: Светите братя Константин-Кирил и Методий, София, 2002
 1397. Гроздев, Г.: Божии трохи, София, 2001
 1398. Център за интеграция на криминално проявени и рискови групи – Пазарджик: Програми за работа с лишени от свобода и освободени от затвора, 2001
 1399. Център за интеграция на криминално проявени и рискови групи – Пазарджик: Съдебните системи в България и Холандия, 2002
 1400. Център за интеграция на криминално проявени и рискови групи – Пазарджик: Пътеводител на затворника, 2001
 1401. Център за интеграция на криминално проявени и рискови групи – Пазарджик: Партньори в социалната рехабилитация и интеграция на малолетни и непълнолетни правонарушители, 2001
 1402. Регионален фонд – ИГА: Застъпническа кампания за приемане на общинска програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркомани Пазарджик 2001/02 година, 2002
 1403. Чакър, С.; Ходжа, У.: Демократични практики в училищната система, София, 2002
 1404. Бочков, П., съст.: Антропологични изследвания – т. І, София, 2000
 1405. Лазова, Ц., съст.: Антропологични изследвания – т. ІІ, София, 2001
 1406. Бочков, П.; Тодоров, О., съст.: Ловци на умове. Лекции по антропология, София ,2001
 1407. БАН: Исторически преглед 1-2/2002 г., София, 2002
 1408. Amnesty International: Report 2002, 2002
 1409. Davey, K.: Balancing National and Local Responsibilities, Budapest, 2002
 1410. The World Almanac and Book of Facts 2000, 2000
 1411. Turkes, M.; Uzgel, I.: Turkiye’nin komsulari, Istanbul, 2002
 1412. Илиев, Н.: Звезди над Руй, София, 1998
 1413. Relations of Compatibility and Incompatibility between Christians and Muslims in Bulgaria, Sofia, 1995
 1414. Open Society Report Related Public Policy Centers: Activity Report 2002, Budapest, 2002
 1415. Матанов, Х.: Средновековните Балкани. Исторически очерци., София, 2002
 1416. Стателова, Е.; Танкова, В.: Прокудените, Пловдив, 2002
 1417. Davey, K.: Fiscal Autonomy and Efficiency, Budapest, 2002
 1418. Tausz, K.: The Impact of Decentralization on Social Policy, Budapest, 2002
 1419. Marcou, G.: Regionalization for Development and Accession to the European Union: a Comparative Perspective, Budapest, 2002
 1420. Soos, G.; Toka, G.; Wright, G.: The State of Local Democracy in Central Europe, Budapest, 2002
 1421. Стоянов, В.: Турското население в България между полюсите на етническата политика, София, 1998
 1422. Малеска, М.: Етничкиот конфликт и прилагодуваньето, Скопjе, 1997
 1423. Кьосева, Ц.: България и руската емиграция 20-те – 50-те години на ХХ век, София, 2002
 1424. БАН: Бялата емиграция в България, София, 2001
 1425. Демократически преглед, книга 48, 2001/2002, София, 2002
 1426. Eskenazi, J.; Krispin, A.: Jews in the Bulgarian Hinterland. An Annotated Bibliography, Sofia, 2002
 1427. Илиев, Н.: История на столичната ветеринарномедицинска служба (1878 – 1992), София, 1998
 1428. Internationale Politik – May 2002 (на руски), 2002
 1429. Социология: Илона Томова – Нагласи към етническа толерантност и сътрудничество във въоръжените сили на РБългария, 2000
 1430. Огнянов, М.: Македония – преживяна съдба, София, 2002
 1431. Мишев, Г.; Дърева, В. – съставители: Русенският комитет, София, 2002
 1432. Иванова, Е.: Отхвърлените “приобщени”, София, 2002
 1433. Lopandic, D.: Regional Initiatives in South Eastern Europe, Belgrade, 2001
 1434. Lopandic, D. Regional Cooperation in South Eastern Europe, Belgrade, 2002
 1435. Investment Guide for Southeast Europe, Sofia, 2000
 1436. European Roma Rights Center: The Limits of Solidarity. Roma in Poland After 1989, 2002
 1437. S.E.G.A.: Nicin Diyalog Kurmayalim?!, Sofya,2001
 1438. Lopandic, D.: Regional Initiatives in South Eastern Europe, Belgrade, 2001
 1439. Мутафчиева, В.: Навиканите Балкани, София, 2001
 1440. Киряков, Б. – съставител: Български младежки съюз “Отец Паисий”, София, 2002
 1441. Периодичен печат: Теме. Часопис за друштвене науке. 2/2002, Ниш, 2002
 1442. Бохосян, М. – съставител: Да се посмеем с Гарабед и компания, София, 2002
 1443. Tiganii din Romania (1919-1944), Cluj, 2001
 1444. Roma Projects in Romania, 1990-2000, Cluj, 2001
 1445. Maghiarii din Romania (1945-1955), Cluj, 2002
 1446. Чакър, С.; Ходжа, У.: Демократични практики в училищната система, София, 2002
 1447. Institute of History – BAS: Bulgarian Historical Review, Sofia, 2002
 1448. Периодичен печат: Разум 1/2002, София, 2002
 1449. Периодичен печат: Ethnologia Balkanica, vol. 3/1999, 1999
 1450. Периодичен печат: Ethnologia Bulgarica, vol. 2/2001, 2001
 1451. Бюксеншютц, У.: Малцинствената политика в България, София, 2002
 1452. Колова, Л. – съставител: Техните гласове. Присъствието на малцинствени и специфични общности в българските медии, София, 2002
 1453. Учебно помагало: Да опознаем своите съседи. Образът на “другия” в литературата на Балканите, София, 2002
 1454. Йохалас, Т. (гръцка): Андрос. Арванити и арванитика, Атина, 2000
 1455. Йохалас, Т. (гръцка): Албанология и …, Атина, 1988
 1456. Jaksic, B.: Ljudi bez krova / Roofless People, Beograd, 2002
 1457. Kondis, B.: Greece and Albania 1908 – 1914, Thessaloniki, 1976
 1458. Kondis, B.; Manda, E.: The Greek Minority in Albania. A Document Record (1921-1993), Thessaloniki, 1994
 1459. Периодичен печат (на английски): Agora Without Frontiers. Volume 7. March-April-May 2002, 2002
 1460. Еролова, Й.; Славкова, М.: Етнокултурни характеристики на ромите-християни в гр. Русе, 2002
 1461. Александров, Е.: Ирландия, София, 1998
 1462. Лозанова-Станчева, В.; Янева, П.: Гърция, София, 1999
 1463. Бур, М.; Марковски, Д.: Унгария, София, 1999
 1464. Ценкова, Е.: Испания, София, 1998
 1465. Ганчева, В.: Швеция, София, 2001
 1466. Павлов, И.; Тренков, К.: Словакия, София, 1998
 1467. Бобев, Б.; Кацори, Т.: Албания, София, 1998
 1468. Асьов, Г.: Полша, София, 1999
 1469. Периодичен печат: Алманах родолюбец, брой V, София, 2002
 1470. Социология: Културни проблеми на ромите в процеса на утвърждаване на българския етнически модел. Тенденции и пътища за тяхното решаване. Мотивация за културното им издигане и приобщаването им към основните ценности на българската и европейската култура, София, 2002
 1471. Етнология: Втори етап на съвместен проект на МЦПМКВ и ЕИМ-БАН:Емиграционни нагласи в планината Родопи,
 1472. Социология: Социологическо проучване “Етнобарометър 2002″ – анкетна карта
 1473. Социология: Етнобарометър 2002: Индикаторна схема на информационна банка
 1474. Социология: Етнобарометър 2001/2002: Програма за емпирично социологическо изследване
 1475. Кючуков, Х.: Писмената реч на български език на ученици роми в ІІІ – V клас, София, 2002
 1476. Бауман, З.: Модерност и холокост, София, 2002
 1477. Macedonia’s Interethnic Coalition:The First Six Month
 1478. Подкрепа на ЕС за ромските общности в Централна и Източна Европа
 1479. История: Алексей Кальонски: Юруците на Балканите под османска власт (ХV – началото на ХХ век), София, 2001
 1480. История: Жоржета Назърска: Университетското образование и българските жени 1879-1944, София, 2002
 1481. Shakarishvili, G.: The Poverty Index. A Multi-Dimensional and Operational Poverty Measurement System for International Development Practitioners, Budapest, 2002
 1482. Институт “Отворено общество”: Мониторинг на процеса на присъединяване към Европейския съюз: Защита на малцинствата, 2002
 1483. Институт “Отворено общество”: Мониторинг на процеса на присъединяване към Европейския съюз: Защита на малцинствата, 2002
 1484. Tishkov. V.; Filippova E.: Local Governance and Minority Empowerment in the CIS, 2002
 1485. Struyk, R.: Managing Think Tanks, 2002
 1486. Джон, Сабри: Нашето Герлово, 2001
 1487. Немешкюрти, И.: Унгарската култура през вековете, София, 2002
 1488. Avrupa Birligi.Enformasyon ogrenci not defteri, Sofya, 2002
 1489. Out of the Balkan puzzle
 1490. Supported Projects and Initiatives
 1491. Отвъд Балканския пъзел
 1492. Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа. Годишен отчет 2001/2002
 1493. Glass, H.: Minderheit zwischen zwei Diktaturen, 2002
 1494. Zelepos, I.: Die Ethnisierung griechischer Identitat, 2002
 1495. Периодичен печат: сп. “Наука”, бр. 4/2002, 2002
 1496. Басан, С.: Живота ми за две родини, София, 2002
 1497. Томова, И.; Янакиев, Я.: Етническите отношения в армията, София, 2002
 1498. Защита на малцинствата. Съвременни международни стандарти, София, 2001
 1499. Панайотов, П.: Моят житейски път. Мисли за България, София, 2002
 1500. БАН, Периодичен печат: Исторически преглед, кн. 3-4, 2002
 1501. Челак, Е.: Училищното дело и културно-просветният живот на българските преселници в Бесарабия (1856-1878), София, 1999
 1502. Open Society Institute: Monitoring the EU Accession Process:Minority Protection. Volume I, 2002
 1503. Open Society Institute: Monitoring the EU Accession Process:Minority Protection. Volume II, 2002
 1504. Пейчева, Л.; Димов, В.: Зурнаджийската традиция в югозападна България, София, 2002
 1505. Cavusev, I.: Yay burcu Siirler, Sofya, 2002
 1506. Институт по социология-БАН; Кертиков, К.-съставител: България-Македония. Проблеми на евроинтеграцията. Том ІІ, София, 2002
 1507. Гюров, Ал.: Наследство на столетията. Следите на българите в унгарските земи, София, 2003
 1508. Gjurov, Al.: Наследство на столетията. Следите на българите в унгарските земи – на унгарски, Szofia, 2003
 1509. Славов, Ат.: Светът на циганите, Ямбол, 2002
 1510. Карамихова, М.: Приказка за Осман баба, София, 2002
 1511. Огнянова, Ел.: Традиции и празници в България, София, 2002
 1512. Периодичен печат: Исторически преглед, кн. 3-4, 2002
 1513. Бауман, Ян.: Зима в утрото, София, 2002
 1514. Dugo putovanje u Evropu
 1515. Мутафчиева, В.; Желязкова, Ант.: Две, София, 2002
 1516. Образователна политика и културни различия, София, 2002
 1517. Македонски исторически речник, Скопие, 2000
 1518. ТЕМЕ.Часопис за друштвене науке 4/2002, Ниш, 2002
 1519. UNDP: The Roma in Central and Eastern Europe. Avoiding the Dependency Trap, Bratislava, 2002
 1520. Сборник: В битката между двата свята, т. 1, София, 2001
 1521. Сборник: В битката между двата свята, т. 2, София, 2001
 1522. Consolidation or Fragmentation?, 2002
 1523. Ескенази, Ж.; Криспин, А. – съставители: Евреите по Българските земи. Анотирана библиография, София, 2002
 1524. Селени, Ив. – съставител: Бедността при посткомунизма, 2002
 1525. Open Society Institute: Local Government Budgeting, 2002
 1526. Open Society Institute: Consolidation or Fragmentation?, 2002
 1527. Владетели на Османската империя, 2003
 1528. Периодичен печат: Commentaire Num.100/2002-2003
 1529. Smith, An.: National Identity, 1991
 1530. Въведение в исляма, София, 2001
 1531. Ялъмов, И.: История на турската общност в България, София, 2002
 1532. Кьосева, Н.: Геула – историята на една еврейска банка в България, София, 2001
 1533. UNIFEM; АСА; ЖАР: Жени, труд, глобализация, София, 2003
 1534. OSI: Health Care Reform in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union, 2002
 1535. БАН: Нов правописен речник на българския език, София, 2002
 1536. OSI: Envolving Intergovernmental Relations for Effective Development in the Context of Regionalization, Budapest, 2003
 1537. OSI: Housing Policy: An End or a New Beginning?, Budapest, 2003
 1538. Деца със специални образователни потребности. Доклади от межд. научна конференция 11-13.04.2003, Пловдив, Пловдив, 2003
 1539. Деца жертви на насилието. Доклади от межд. научна конференция 11-13.04.2003, Пловдив, Пловдив, 2003
 1540. Миналото през погледа на нашенци, София, 2003
 1541. Мутафчиева, В.: Бивалици. Книга първа, София, 2000
 1542. Мутафчиева, В.: Бивалици. Книга втора, София, 2001
 1543. Мутафчиева, В.: Бивалици. Книга трета, София, 2003
 1544. Желязкова, А.: Албански перспективи, София, 2003
 1545. Периодичен печат: ТЕМЕ.Часопис за друштвене науке 1/2003
 1546. La politique extrerieure de l’autriche-hongrie 1875-1914 (т. І), Paris, 1918
 1547. La politique extrerieure de l’autriche-hongrie 1875-1914 (т. IІ), Paris, 1918
 1548. The Balkan Question,. London, 1905
 1549. Турски държавни документи за Османъ Пазвантоглу Видински, София, 1909
 1550. Одринска Тракия, София, 1919
 1551. Коев, А.: Демократична Албания, София, 1947
 1552. Анкета въ Македония, София, 1911
 1553. Carte ethnographique de la Nouvelle Dobroudja Roumaine, Sofia, 1915
 1554. Мошковъ, В.: България, нейните приятели и неприятели от гледище на закона за израждането, София, 1913
 1555. Крумова, Т.: Богатството на циганина, В. Търново, 2002
 1556. Колев, Д.; Крумова, Т. – съставители: Ромската сватба във Великотърновско, В. Търново, 2003
 1557. Колев, Д.; Крумова, Т. : Книга за учителя по ромски фолклор, В. Търново, 2002
 1558. Kolev, D.: Calendar Feasts of Central Bulgarian Roma, V. Turnovo, 2002
 1559. Cikno etnopoliticesko alavari, 2002
 1560. Kucuk etnopolitik sozluk, 2002
 1561. Станчова, Н.: Спомени за Мария Калас, София, 2003
 1562. Albanians and Their Neighbors:Is the Status quo Acceptable?
 1563. Станчова, Н.: Спомени за Мария Калас, София, 2003
 1564. Jalusic, V.; Antic M.: Women – Politics – Equal Opportunities, 2001
 1565. Pajnik, M.; Lesjak-Tusek, P.; Gregorcic, M.: Immigrants, Who Are You? Research on Immigrants in Slovenia, 2001
 1566. Xenophobia and Post-Socialism, 2002
 1567. The Rhetoric of Refugee Policies in Slovenia, 1998-2001
 1568. Dragos, S.; Leskosek, V.: Social Inequality and Social Capital, 2003
 1569. Democracy and Religion, Belgrade, 2003
 1570. Slovenia and European Standarts for the Protection of National Minorities, Ljubljana, 2002
 1571. Kuzmanic, T.: Policija, mediji, UZI in WTC, 2002
 1572. Intolerance Monitor Reprt: Porocilo skupine za spremljanje nestrpnosti, 2003
 1573. Ще ви разкажа за една ромска жена…, София, 2003
 1574. From Usage to Ownership. Transfer of Public Property to Local Governments in Central Europe
 1575. Български фолклор, кн. 1, 2000, София, 2000
 1576. Български фолклор, кн. 2, 2000, София, 2000
 1577. Български фолклор, кн. 3, 2000, София, 2000
 1578. Български фолклор, кн 1, 2001, София, 2001
 1579. Български фолклор, кн.2-3, 2001, София, 2001
 1580. Български фолклор, кн. 4, 2001, София, 2001
 1581. Български фолклор, кн. 1, 2002, София, 2002
 1582. Български фолклор, кн. 2, 2002, София, 2002
 1583. Български фолклор, кн.3-4, 2002, София, 2002
 1584. Amnesty International.Report 2003, 2003
 1585. Назърска, Ж.: Университетското образование и българските жени 1879-1944, София, 2003
 1586. Груев, М.: Между петолъчката и полумесеца, София, 2003
 1587. Груев, М.: Между петолъчката и полумесеца, София, 2003
 1588. Периодичен печат: ТЕМЕ.Часопис за друштвене науке 3/2003
 1589. Maliqi, N.: Shpalosje, Скопие, 2001
 1590. Мизов, М. – съставител: Глобализация, евроинтеграция, национална държава, София, 2003
 1591. Моята първа библия в картинки, 2000
 1592. Конфликт на интереси в медиите и журналистиката, София, 2003
 1593. Changing Balkans.The European Prospects of the Balkan Countries, Sofia, 2002
 1594. Changing Balkans.The Economic Revival of Southeastern Europe, Sofia, 2002
 1595. Илиеску, Й.: Интеграция и глобализация, София, 2003
 1596. Състоянието на достъпа до обществена информация в България 2002, София, 2003
 1597. OIC-EU Joint Forum. Civilisation and Harmony:The Political Dimension, Ankara, 2002
 1598. OSI Activity Report June, 2003, Budapest, 2003
 1599. Nation-Building, Ethnicity and Language Politics in Transitions Countries, Budapest, 2003
 1600. Investing in Regional Development, Budapest, 2003
 1601. Rado, P.: The Role of Hungarian Country Public Education Funds in the Development of the Primary and Secondary Education of Roma Pupils, Budapest, 2003
 1602. Swianiewicz, P.: Foundations of Fiscal Decentralization, Budapest, 2003
 1603. Макариев, П. – съставител: Интеркултурна комуникация и гражданско общество, София, 2000
 1604. Деца с различен етнически произход. Доклади от межд. научна конференция 11-13.04.2003, Пловдив, Пловдив, 2003
 1605. Кръгли маси и работни семинари. Межд. научна конференция 11-13.04.2003, Пловдив, Пловдив, 2003
 1606. Ромски неправителствени организации в България, София, 2003
 1607. Златанов, З.: Протоколи за другия
 1608. Тамбуев, Г.: Убийци под прикритие, София, 2003
 1609. Хамидуллах, М.: Въведение в исляма, София, 2001
 1610. Мониторинг на процеса на присъединяване към Европейския съюз: Равни възможности за жените и мъжете, Будапеща, 2002 
 1611. Мониторинг на процеса на присъединяване към Европейския съюз: Равни възможности за жените и мъжете, Будапеща, 2002
 1612. Minorities and Education in Romania.2000-2001 School Year, 2001
 1613. Пилигян, А.: Произход и развитие на арменския език
 1614. 1989-1999 Ten Years Later, Sofia, 2000
 1615. 100 години Илинден. Банско, 2003
 1616. Alagoz, S.: Icimizdeki Sonmeyen Kandiller, Sofiya 2003
 1617. Przeglad powszechny 4/2003, Warszawa
 1618. Cavusev, I.: Yay Burcu, Sofya, 2002
 1619. Първите стъпки: Оценка на неправителствените десегрегационни проекти в шест града в България, София, 2002
 1620. Илчев, И.; Митев, П.: Докосваниея до Америка, София, 2003
 1621. Център за образователни инициативи: Да опознаем своите съседи. Образът на “другия” в литературата на Балканите. Учебно помагало, София, 2002
 1622. Сборник: Контрасти и конфликти “зад кадър”, София, 2003
 1623. Бауман, З.: Общността. Търсене на безопасност в несигурния свят, София, 2003
 1624. Ахмедова, Й.; Славкова, М.: Ромите в Североизточна България, 2003
 1625. Нунев, Й.: Ромски приказки
 1626. Мисията на Бланки въ България, Пловдив1906
 1627. Пърличевъ, К.: Сръбскиятъ режим и революционната борба въ Македония (1912-1915 година), София, 1917
 1628. Силаев, Е.Д.: Албания, Москва, 1953
 1629. Маренинъ, Н: лбански колонии въ Македония, София, 1903
 1630. Ghica, A.: L’Albanie et la Question D’Orient, Paris, 1908
 1631. Petroff, T.: Les Minorites Nationales en Europe Centrale et Orientale, Paris, 1935
 1632. Compte Rendu de la IIIme Conference des Nationalites, Lausanne, 1917
 1633. Сп. Любословие, 7
 1634. Колев, Д.; Крумова, Т. – съставители: Ромската сватба във Великотърновско, В. Търново, 2003
 1635. Колев, Д.: Календарни празници на ромите в Централна България, В. Търново, 2002
 1636. Колев, Д.: Фолклор на ромите в Централна България, В. Търново, 2001
 1637. Крумова, Т.: Богатството на циганина, В. Търново, 2002
 1638. Кръстева,А.; Колев, Д.; Крумова, Т.: Истории край огнището. Учебно помагало за ученици от 2 до 4 клас, В. Търново, 2003
 1639. Кръстева,А.; Колев, Д.; Крумова, Т.: Разказани пътища. Учебно помагало за ученици от 5 до 8 клас, В. Търново, 2003
 1640. Bulgaria-Serbia.Access to information issues, Sofia, 2003
 1641. Local Government Reform in Poland:An Insider’s Story, Budapest, 2003
 1642. Dilemmas and Compromises:Fiscal Equalization in Transition Countries, Budapest, 2003
 1643. Drop by Drop: Water Management in the Southern Caucasus and Central Asia, Budapest, 2003
 1644. Civil Service Training Assistance Projects in the Former Communist Countries: An Assessment, Budapest, 2003
 1645. Roma Rights. Quarterly Joutnal of the European Roma Rights Center, Budapest, 2003
 1646. Biannual Report 2001-2002, Budapest, 2003
 1647. НСЕДВ: Малцинствата в България, София, 2003
 1648. Лазарова, Г.: Образът на ромите. Едно изследване на съвременния български печат, София, 2002
 1649. IMIR: Final Report on Project: Evaluation of the Existing Educational Policies and Practices…, Sofia, 2003
 1650. Сачкова, Е.: Образованието на децата мигранти, София, 2000
 1651. Кючуков, Х.: Кратко описание на ромския език в България, София, 2003
 1652. Кючуков, Х.: Кратко описание на ромския език в България, София, 2003
 1653. БАН: Турция, Балканите, Европа-история и култура, София, 2003
 1654. Ангелов, В.: Македонската кървава Коледа, София, 2003
 1655. Ангелов, Д.: Душевността на българина в песенния фолклор, София, 2002
 1656. Дарителство и взаимопомощ в българското общество (ХVІ-нач. на ХХ в.), София, 2003
 1657. Държавността в историята, София, 2001
 1658. Професор Петър Мутафчиев – познат и непознат, София, 1997
 1659. Желязкова, А .: Разпространение на исляма в западнобалканските земи под османска власт ХV-ХVІІІ век, София, 1990
 1660. Кючуков, Х.: Методика на обучението по български език в началните класове в условия на билингвизъм, София, 2004
 1661. Мизов, М.: Ромите в социалното пространство, София, 2003
 1662. Карамихова, М. – съставител: Да живееш там, да се сънуваш тук. Емиграционни процеси в нач. на ХХІ век, София, 2003
 1663. Троева, Е.: Демоните на Родопите, София, 2003
 1664. Михайлов, Д.; Желязкова, А.: Окончателен доклад по проект: Оценка на съществуващите образователни политики и практики за предоставяне на равен достъп до обучение на деца от малцинствата…, София, 2003
 1665. Криптохристиянство и религиозен синкретизъм на Балканите, София, 2002
 1666. Образованието на ромската общност в измеренията на мултикултурализма, София, 2003
 1667. Маринов, П.: Някога…, Пловдив, 2003
 1668. Маринов, П.: Смолен и околията в своето близко и далечно минало, Смолен, 1937-1939
 1669. Петдесетъ години Прогледъ, 1943
 1670. Сто години проглед
 1671. Маринов, П.: Българите мохамедани, София, 1994
 1672. Петър Анастасов Маринов (1903-1998), Пловдив, 2003
 1673. Маринов, П.: Робинята, София, 1994
 1674. Маринов, П.: Светулки в мрака, Пловдив, 2003
 1675. Родопско слово, бр. 1, юни 2003
 1676. Петър Маринов: Смолян, 2003
 1677. Периодичен печат: Критика и хуманизъм, кн. 16, бр. 2/2003
 1678. Периодичен печат: Критика и хуманизъм, кн. 15, бр. 1/2003
 1679. Pashkun, D.: Structure and Practice of State Administration in Uzbekistan, Budapest, 2003
 1680. OSI: A New Balance: Democracy and Minorities in Post-communist Europe, Budapest, 2003
 1681. Gauging Success: Performance Measurement in South Eastern Europe, Budapest, 2003
 1682. Теренни материали по проекта: “Отражението на исляма върху социалното конструиране, възпроизвеждано във всекидневния живот на българските мюсюлмани (джендър аспекти), 2003
 1683. Християнството и нехристиянските религии, Силистра, 2003
 1684. Изследване: Гърците в България – актуални модели на идентичност и етнокултурни взаимодействия, 2003
 1685. Райнова, Д.: Календарни празници и обичаи на турци и цигани от Силистренско – изследване, 2003
 1686. Ценов, С.; Симеонова, М.: Соц.-икон. и култ.-обр. проблеми на ромите в процеса на утвърждаване на бълг. етн. модел. Тенденции и пътища за ик. и култ. издигане и приобщаването им към осн. ценности на бълг. и евр. култури в общ. Габрово, Разгр., С-ра, Хасково, Ст. Загора и Б-с, 2003
 1687. Културни проблеми на ромите в процеса на утвърждаване на българския етнически модел. Тенденции и пътища за тяхното решаване. Мотивация за културното им издигане и приобщаването им към основните ценности на българската и европейската култура, 2003
 1688. Соц.-икон. и култ.-обр. проблеми на ромите в процеса на утвърждаване на бълг. етн. модел. Тенденции и пътища за ик. и култ. издигане и приобщаването им към осн. ценности на бълг. и евр. култ. в общ. Ловеч,Благоевгр.,В.Търново,Русе,Шумен,Т-ще,К-ли и Смолян, 2003
 1689. Гюзелев, Б.: Албанци в Източните Балкани, София, 2004
 1690. Малцинствата и полицията – неизбежната промяна, София, 2003
 1691. Правописен речник на българския език, София, 2003
 1692. Вачева, А.; Чобанов, Г. – съставители: Краят на модерността?, Варна, 2003
 1693. Вачева, А.: Под знака на модерността, София, 2002
 1694. Ангелов, В.: Хроника на едно национално предателство, София, 2004
 1695. България – Европейски съюз 2002, София, 203
 1696. Европейски програми 2002, София, 2002
 1697. Аналитичен доклад за работата на Детелин Лучев по проект за изследване на общностната идентичност на банатските българи в България
 1698. Кертес, И.: Безсъдбовност, София, 2003
 1699. Radushev, E.; Ivanova, S.; Kovachev, R. : Inventory of Ottoman Turkish Documents about Waqf Preserved in the Oriental Department at the St St Cyril and Methodius National Library. Part 1 – Registers, Sofia, 2003
 1700. Аромънска Балканска Антология, София, 2004
 1701. Чалъкова, Т. – съставител: България като мост между евразийските култури, Шумен, 2003
 1702. Alagoz, S.: Sur Celengi, Sofya, 2004
 1703. Клейн, Збигнев: Полски следи в изграждането на нова България 1877 – 1914, София, 2004
 1704. Кючуков, Х.; Младенов, З.: Кратка граматика на калдерашкия ромски диалект в България, София, 2004
 1705. Ковачева, Л.: Шакир Пашов – Апостолът на ромите в България, София, 2003
 1706. Гелнер, Ъ.: Срещи с национализма, София, 2002
 1707. Вакан, Л.: Затворите на нищетата, София, 2004
 1708. Inter-Ethnic Relations in the FYR of Macedonia, 2001
 1709. Гюзелев, Б.: Албанци в Източните Балкани, София, 2004
 1710. Combating Conflict of Interest in Local Governments in the CEE Countries, Budapest, 2004
 1711. Healing the Crisis. A Prescription for Public Health Action in South Eastern Europe, 2003
 1712. Media Landscape of South East Europe, Sofia, 2003
 1713. Отвъд различието. Към толерантност и диалог между християнство и ислям в България. Учебно помагало, 2004
 1714. Pajtimi I gjaqeve 1990-1991, Prishtine, 2001
 1715. Назърска, Ж.: Българската държава и нейните малцинства 1879-1885, София, 1999
 1716. Литературни Балкани, бр. 3, София, 2004
 1717. Колева, И.; Иванова, Ж.; Хаджийски, Г.: Етнопсихопедагогика на детето
 1718. Тахир, М.: Речник на турските лични имена в България, София, 2004
 1719. Хаков, Дж.: История на Турция през ХХ век, София, 2000
 1720. Осигуряване на равни възможности за професионална реализация и недопускане на дискриминация в българската армия. София, 2004
 1721. Несторова, Е.: Блено-биле омайниче, Сандански, 2002
 1722. Христов, Х.: Слънце и луна, София, 2003
 1723. Димитров, Д. – съставител: Обучение на роми за помощник на учителя. Технологичен модел, Благоевград, 2003
 1724. Периодичният печат на малцинствата в България (1878-1997), София, 1998
 1725. Пловдиският модел, Пловдив, 1997
 1726. Akgun, B.: Doktora Tezi – Mimarlik Anabilim Dali, Ankara, 2001
 1727. OSI: Local Government Borrowing: Risks and Rewards, Budapest, 2004
 1728. Legal Position of Churches and Religious Communities in South-Eastern Europe, 2004
 1729. Савчев, С.: Ромско-Българско-Английски речник, София, 2004
 1730. Алиев, А.: Национализмът и “Възродителният процес”, 2001
 1731. Zefi, S.: Islamizacija Albanaca I fenomen ljaramanstva tijekom stoljeca (XV-XX), Zagreb,2003
 1732. Gasper, G.: The Shkup-Prizren Diocese Through Centuries, 2000
 1733. Materialien des SFB “Differenz und Integration”, 2003
 1734. Венедикова, К.: Българи, арменци и караманци в Средновековна Мала Азия, София, 2003
 1735. Исторически архив, ноември 2000-май 2001
 1736. Венедикова, К.: Към историята на село Горна крепост в Източните Родопи, 2002
 1737. Firkatian, M.: The Forest Traveler. Georgi Stoikov Rakovski and Bulgarian Nationalism, 1996
 1738. Акиф, Х. – съставител: Турският език – минало, настояще и бъдеще. Национална конференция Шумен 2003, Шумен, 2004
 1739. Дюлгеров, П.: Разпнати души. София,1996
 1740. Беновска, И.: Интервю на Илиана Беновска с Ахмед Доган, София, 1992
 1741. Кръстева, Н.; Асенов, Б.: Потурчване ІІ, София, 1993
 1742. Стоянов, Д.: Заплахата. Великодържавният национализъм и разузнаването на Турция против България, София, 1997
 1743. Михайлов, С.: Възрожденският процес в България, София, 1992
 1744. Сотиров, Г.: Турските терористи и аз, един от шесто, София, 1991
 1745. Асенов, Б.: Възродителният процес и държавна сигурност, София, 1996
 1746. Кратка география на Америка
 1747. Кълън, Д.: Американската мечта, София, 2004
 1748. Шипман, П.: Еволюция на расизма, София, 1998
 1749. Фрийдман, Т.: Географски и гледни точки, София, 2004
 1750. Бърман, П.: Терор и либерализъм, София, 2004
 1751. Кратка история на Америка
 1752. Марсдън, Д.: Религията и американската култура, София, 2002
 1753. Стоянов, Ж.: Философия на историята, София, 2004
 1754. Георгиева, А.: Образи на другостта в българския фолклор, София, 2003
 1755. Периодичен печат: Исторически преглед (1-2), 2004, 2004
 1756. Аврамов, О.: Ние и другите. За малцинствата и правото, София, 2004
 1757. Кюркчиева, И.: Светът на българите мюсюлмани от Тетевенско, София, 2004
 1758. Желязкова А.: Проблеми на мултиетничността в Западните Балкани, София, 2004
 1759. Въведение в публичната администрация, София, 2000
 1760. Cavusev, I.: Gazetecinin Artik Yili, Sofiya, 2004
 1761. Фонтен, П.: Жан Моне вдъхновителят, София, 2004
 1762. Трябва ли да се страхуваме от нашите съседи? Учебно помагало, София, 2004
 1763. Tomov, D.: The Eternal Katun, Sofia, 2004
 1764. Томов, Д.: Безкрайният катун, София, 2004
 1765. Mihaylova, D.: Social Capital in Central and Eastern Europe
 1766. Славкова, М.; Еролова, Й.: Културни специфики на ромите в района на гр. Плевен, 2004
 1767. Кашъмов, А.; Терзийски, К.: Съдебни дела по закона за достъп до обществена информация. Втора част, София, 2004
 1768. Венедикова, К.: Ислямът в района на село Чифлик в Източните Родопи
 1769. Маева М.; Найденова, Р.: Отчетен доклад по проекта “Отражението на исляма върху социалното конструиране, възпроизвеждането във всекидневния живот на българските мюсюлмани (джендър аспекти)
 1770. Carmichael, C.: Ethnic Cleansing in the Balkans
 1771. Антонов, С.: Татарите в България, Добрич, 2004
 1772. Кръстева, А.: От етничност към миграция, София, 2004
 1773. Манолова-Николова, Н.: Чумавите времена (1700-1850), София, 2004
 1774. Стоянов, В.: Турското население в България между полюсите на етническата политика, София, 1998
 1775. Prospects of Multiculturality in Western Balkan States, Belgrade 2004
 1776. Dordevic, D.; Todorovic, D.; Milosevic, L.: Romas & Others. Others & Romas, Sofia, 2004
 1777. Ljudska Prava za Zene, Nis, 2004
 1778. Ljudska prava uputstvo za upotrebu, Nis, 2004
 1779. Models of Cultural Policy under the Conditions of the Multicultural Societies at the Balkans and the Euro Integration Processes, Nis, 2004
 1780. Too Poor to Move, Too Poor to Stay. A Report on Housing in the Czech Republic, Hungary and Serbia, Budapest, 2004
 1781. Павлович, П.: История и култура на древна Арабия, София, 2004
 1782. Аданър, Ф.: Македонският въпрос, София, 2002
 1783. Тодорова, М.: Балканското семейство, София, 2002
 1784. Наградите “Паница” за журналистика 1994-2003, София, 2004
 1785. Бацаров, З.: Понятийна история на България, София, 2004
 1786. Пампоров, А.: Ромското семейство: аспекти на всекидневието, София, 2004
 1787. Where the Souls Rest, 2001
 1788. Димитров, А.: История на 50 века, І том, София, 2004
 1789. Georgievski, L.: Balkans. United?, 2004
 1790. Тодорова, З.: Взривената памет, София, 2004
 1791. Райчевски, С.: Нишавските българи, София, 2004
 1792. Мутафчиева, В.: Засега, София, 2004
 1793. Литературни Балкани, Август, 2004
 1794. Танцът в Балканските литератури, София, 2004
 1795. Гроздев, Г.: Плячка, София, 2004
 1796. Христич, Й.: Пътувания из Средиземноморието,
 1797. Михайлович, Д.: Злодеи, 2004
 1798. Не излъгахме, 2004
 1799. Арабско-български учебен речник, 2004
 1800. Арабски език. Основен курс, 2004
 1801. Сярова, Н.: Един италианец в двора на султана, 2004
 1802. Конвент за бъдещето но Европейския съюз, 2004
 1803. Корупцията в 100 отговора, 2004
 1804. Антикорупционна тетрадка, 2004
 1805. Зантън, П.: Ролята на управителния съвет на нестопанската организация в оценяване на дейността й, 2001
 1806. Група за европейски прогнози и изследвания: Предварителна оценка на регламентите в България: Досегашни практики и възможни решения в процеса на европейската интеграция, 2002
 1807. Група за европейски прогнози и изследвания: Свободното движение на хора според европейските изисквания и българските представи, 2002
 1808. Група за европейски прогнози и изследвания: Предварителна оценка на въздействието на законодателството, 2003
 1809. Група за европейски прогнози и изследвания: Хората с увреждания и техните права в Европейския съюз. България и нейните “невидими” граждани, 2004
 1810. Група за европейски прогнози и изследвания: Европейските дебати на 2003:Външнополитически и институционални аспекти, 2004
 1811. Група за европейски прогнози и изследвания: Разширяването и бъдещето на Европейския съюз, 2004
 1812. Група за европейски прогнози и изследвания: Европейските фондове в България: структура на взаимоотношенията, изисквания за бъдещето, стопанско значение и потенциал, 2004
 1813. Сп. Съвременник 4/2004, 2004
 1814. Ансари, Х.: Разказ за пробуждането, София, 2001
 1815. Бехешти, М. Х.: Какво е намаз?
 1816. Tracking Human Development, Bratislava, 2004
 1817. Арденски, В.: Загаснали огнища, София, 2005
 1818. Changing Balkans. 6, Sofia, 2005
 1819. Fakultet Kriminalistickih Nauka. Monografija 1993-2003, Sarajevo, 2004
 1820. Gjyzelev, B.: Shqiptaret ne Ballkanin lindor, Tirane, 2005
 1821. Драганова, С.: Селското население на Дунавски вилает, София, 2005
 1822. Хаков, Д.: История на Турция през 20 век, София, 2000
 1823. Гилбърт, М.: Холокост. Историята на евреите в Европа през Втората световна война, 2003
 1824. Петров, Д.; Маринов, С.: Върти се мое колело, не спирай…, Разград, 2004
 1825. IRCICA: Доклади от международен симпозиум “Ислямската цивилизация на Балканите”, София 21-23.04.2000 г., Истанбул, 2002
 1826. Демократически преглед, книга 52, 2004, 2004
 1827. Мицева, Е. – съставител: Пространства на другостта, София, 2005
 1828. Mutaftchieva, V.: L’anarchie dans les Balkans a la fin du XVIIIe siecle, Istanbul
 1829. Миков, Л.: Изкуството на хетеродоксните мюсюлмани в България (ХVІ-ХХ век), София, 2005
 1830. Бол, Х.: Съдебно преследване на военни престъпления и геноцид, 2004
 1831. Балакян, П.: Горящият тигър. Една история за човешките права и забравените герои. Геноцидът спрямо арменците и отговорът на Америка, София, 2005
 1832. Кръстева, А. – съставител: Имиграцията в България, София, 2005
 1833. Пантев, М.: Развитие на Иранската държавност при управлението на Аятоллах Хомейни, София, 2001
 1834. Бакърджиева, Т.: Живот в два свята (с. Помен – традиция и култура), Русе, 2005
 1835. Albayrak, H.: Trabzonlu muallim Ibrahim Cudi, Ankara, 1998
 1836. Faces of Local Democracy. Comperative Papers from Central and Eastern Europe, OSI
 1837. The Vicious Circle: Weak State Institutions, Unremedied Abuse and Distrust, OSI
 1838. Исторически преглед 1-2р 2005
 1839. Post, S.: Women in Modern Albania
 1840. Ekonomia Informale – puna e zeze ne veshtrimin e partnereve sociale, Tirane, 2004
 1841. Хаков, Д.: История на Турция през 20 век, София, 2000
 1842. Николаиду, Д.: Гръцкото жилище и балканската архитектура ХVІІ-Х-Х век, 2005
 1843. Институт за изследване на интеграцията: Защита на малцинствата. Съвременни международни стандарти, София, 2001
 1844. Янакиев, Я. – съставител: Осигуряване на равни възможности за професионална реализация и недопускане на дискриминация в българската армия, София, 2005
 1845. Geertz, C.: After the Fact. Two Countries, Four Decades, One Anthropologist, 1995
 1846. Himka, J-P: Socialism in Galicia. The Emergence of Polish Social Democracy and Ukranian Radicalism (1860-1890)
 1847. Danziger, S.; Haveman, R. – editors: Understanding Poverty
 1848. Friedman, M.: Kant and the Exact Sciences, 1992
 1849. The Western Experience. The Early Modern Period
 1850. Закон за защита срещу дискриминацията. Права и задължения на работниците, служителите, работодателите и синдикалните организации, София, 2005
 1851. The Power of Civil Society in a Time of Genocide: Proceedings of the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church on the Rescue of the Jews in Bulgaria 1940-1944, Sofia, 2005
 1852. Гласове в защита на гражданското общество. Протоколи но Светия Синод на Бълг. православна църква по еврейския въпрос (1940-1944 г.), София, 2002
 1853. del Re, Emmanuela C.: Corridor VIII
 1854. Etudes Balkaniques, 1-2005
 1855. Faces of Poverty, Faces of Hope, Bratislava, 2005
 1856. Калканджиева, Д.: Българската православна църква и “народната демокрация” (1944-1953), 2002
 1857. International Comission on the Balkans: The Balkans in Europe’s Future
 1858. The Fate of Ethnic Democracy in Post-Communist Europe
 1859. Петров, Д.; Маринов, С.: Върти се мое колело, не спирай…, Разград, 2004
 1860. Южно-Кавказский институт региональной безопасности: Проблемы и перспективы развития грузино-осетинских отношений, 2004
 1861. South-Caucasus Institute of Regional Security: Activity Report, 2004
 1862. Любанска, М.: Народна сотириология на мюсюлманите (помаците) и православните от района на Чепеларе, София, 2005
 1863. Славкова, М.; Еролова, Й.: Проучване на образователните нагласи на ромското население в община Нова Загора, 2005
 1864. Popovic, M.: Mali narod I nacionalozam, 1997
 1865. Бончева, Ц.: Брак и семейство при българите католици от Пловдивско през първата половина на ХХ век, 2005
 1866. Ялъмов, И.: Кемализмът и отражението му в България, 2005
 1867. Тодорова, О.: Жените от Централните Балкани през Османската епоха /15-17 век/, 2004
 1868. Ялъмов, И.: История на турската общност в България, 2002
 1869. Алексиев, Б.: Фолклорни профили на мюсюлмански светци в България, 2005
 1870. Желязкова, А и колектив: Синдикатите срещу расизма и дискриминацията, 2005
 1871. Фондация Ресурсен Център: Каталог на НПО, 2002
 1872. Доклад от мониторинг: Достъп на хора с умствени увреждания до образование и заетост: България, 2005
 1873. Оуен Йанг и Лайза Куин: Разработване на ефективни стратегически документи в областта на обществените политики, 2005
 1874. Велизар Енчев: ЮГОСЛАВИЯ-Последната балканска империя, 2005
 1875. Susan Pritchett Post: Women in Modern Albania, 2005
 1876. Hasia R. Diner: : Hungering for America, 2005
 1877. Dennis L. Bark, ed.: To Promote Peace – US Foreign Policy, 2005
 1878. Paul Sniderman, Edward Carmines : Reaching Beyond Race, 2005
 1879. Paul Gilroy : The Black Atlantic, 2005
 1880. Patricia J. Williams: The Rooster’s Egg, 2005
 1881. Harriet Jacobs : Incidents in the Life of a Slave Girl , 2005
 1882. Nathan Glazer, ed. : Ethnicity – Theory and Experience, 2005
 1883. Jane Waldfogel : The Future of Child Protection, 2005
 1884. Stephen Macedo : Diversity and Distrust, 2005
 1885. Sheldon Danziger, Robert Haveman : Understanding Poverty , 2005
 1886. Kay Green : Home Health Aide Training Material, 2005
 1887. Lester Sdorow : Psychology , 2005
 1888. R. Eric Landrum : Introduction to Psychology – Practice Tests, 2005
 1889. Gene Wang: The Programmer’s Job Handbook , 2005
 1890. Jacob Katz: From Prejudice to Destruction: Anti-Semitism 1700-1933, 2005
 1891. Tzvetan Todorov: On Human Diversity, 2005
 1892. Sue Blundell: Women in Ancient Greece, 2005
 1893. The Ragged Mountain Portable Wilderness Anthology, 2005
 1894. David Clawson: Latin America & the Caribbean, 2005
 1895. Richard Schaefer, Robert Lamm: Sociology, 2005
 1896. Richard Schaefer, Robert Lamm: Sociology – A Brief Introduction, 2005
 1897. Ronald Levant, Gary Brooks, eds.: Men and Sex – New Psychological Perspectives, 2005
 1898. Robert Lieberman: Shifting the Color Line, 2005
 1899. Don Michael Randel: Harvard Concise Dictionary of Music, 2005
 1900. Social Psychology 97/98, 2005
 1901. Mortimer Chambers et all: The Western Experience, 2005
 1902. John Langan: English Skills with Reading , 2005
 1903. William McKeen: Rock and Roll is Here to Stay, 2005
 1904. Lonna Smith, Robert Ramonda: Read, Write, React, 2005
 1905. Harry Woodward: Navigating through Change, 2005
 1906. Diego Rivera: The Detroit Industry Murals, 2005
 1907. John Longres: Human Behavior in the Social Environment, 2005
 1908. David Willoughby: The World of Music, 2005
 1909. Dennis Sherman et all: World Civilizations – Sources, Images and Interpretations, 2005
 1910. Jay Silverman et all: Rules of Thumb – A Guide for Writers, 2005
 1911. Sylvia Mader: Inquiry into Life, 2005
 1912. Sylvia Mader: Inquiry into Life – Student Notebook, 2005
 1913. Център за изследване на демокраицята: Корупция и антикорупция, 2005
 1914. Център за изследване на демокраицята: Съветът на Европа: 800 милиона европейци, 2005
 1915. Център за изследване на демокраицята: Европа е повече, отколкото си мислите, 2005
 1916. Център за изследване на демокраицята: Скритата икономика в България, 2005
 1917. Център за изследване на демокраицята: Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи, 2005
 1918. Център за изследване на демокраицята: Антикорупционна тетрадка, 2005
 1919. Център за изследване на демокраицята: The Informal Economy in the EU Accession Countries, 2005
 1920. Център за изследване на демокраицята: Европейска конвенция за правата на човека: Начални стъпки за учители, 2005
 1921. Център за изследване на демокраицята: The Drug Market in Bulgaria, 2005
 1922. Център за изследване на демокраицята: Гражданството, младежда и Европа, 2005
 1923. Център за изследване на демокраицята: Междукултурно обучение, 2005
 1924. Център за изследване на демокраицята: Към равнопоставеност на половете: Утвърждаване на равенството между половете в основния поток на обществения живот, 2005
 1925. Център за изследване на демокраицята: Антикорупция, 2005
 1926. Dieter W. Halwachs\ Florian Menz: Die Sprache der Roma, 2005
 1927. БАН: Малцинствени и етнорелигиозни проблеми в Югоизточна и Централна Европа между двете световни войни, 2005
 1928. ИГА: Пробация и пробационни служби, 2005
 1929. Ali Vishko: TEQEJA HARABATI E TETOVES dhe roli I saj historik e kulturor ne te kaluaren, 2005
 1930. изд.БАЛКАНИ: Литературни БАЛКАНИ том 3, 2005
 1931. изд.ГУТЕНБЕРГ: Историята,населена с хора, 2005
 1932. Александър Димитров: История на 50 века 2том, 2005
 1933. СБОРНИК: Българите в Албания и Косово, 2005
 1934. изд. БАЛКАНИ: Литературни БАЛКАНИ том 3, 2005
 1935. Тhe Printing and Publishing Foundation (Astan Quds Razavi ): Imam Alis Life-Motto, 2002
 1936. The Printing and Publishing Foundation of Astan Quds Razavi: Imam Reza [A.S.] The Eighth Imam of The Shi*ite, 2001
 1937. Foundation of Mohammed al-Amin [PBUH]: What is ISLAM, 2002
 1938. The Printing and Publishing Foundation of Astan Quds Razavi: The Underlying Concept of The Daily Prayers [salat], 2001
 1939. Мария Велева: Българската съдба на проф. П.М.Бицилли, 2004
 1940. Университетско издателство: 150 години Българска етногравска наука 1829-1978, 2001
 1941. Христо Илиев: Циганския Мойсей, 2005
 1942. изд. БАЛКАНИ: Литературни БАЛКАНИ, 2003
 1943. Институт по социология-БАН: България-Македония ;Проблеми на евроинтеграцията, 2002
 1944. Petar-Emil Mitev and James Riordan: Culture of Peace and the Balkan Youth, 2002
 1945. Central European University: Studies on nationalism, 2004
 1946. Мюмюн Исов – Млади автори: Най-различния съсед, 2005
 1947. Emine Caykara: Tarihcilerin kutbu, 2005
 1948. Доналд КЕНРИК: Хитлеризмът и циганите, 1998
 1949. Uluslararasi Sempozyum 11-13 mayis 2005: Osmanli ve cumhuriyet donemi Turk-Bulgar iliskileri, 2005
 1950. Maria Golubeva: The Case for Diversity Mainstreaming in the National School System, 2006
 1951. Мариана Йовевска: Босна и Херцеговина през 19-20 век .Страници от история, 2006
 1952. БАН: Български фолклор , 2005
 1953. Цветелин Степанов: Българите и степната империя през ранното средновековие. Проблемът за другите., 2005
 1954. Евгения Мицева: Арменците в България култура и идентичност, 2001
 1955. Conference proceedings 22-23 February,2005 Sofia,Bulgaria: Forced ethnic migration on the Balkans:Consequences and rebuilding of societies, 2006
 1956. Мила Маева: Българските турци-преселници в република Турция, 2006
 1957. Евгени Кочетов: Полустандартизирани интервюта с експерти на тема “Връзки на съвместимост и несъвместимост във всекидневието между християни и мюсюлмани в България”, 1994
 1958. John Hasnas: Trapped, 2006
 1959. theCATO JOURNAL: AN inerdisciplinary journal of public policy analysis, 2006
 1960. Center for policy studies Central European University: The Visegrad States ON the EU s Eastern Frontier, 2006
 1961. International Journal of the Sociologi of Language: Overcoming Minority Language Policy Failure:The Case for Bulgaria and the Balkans, 2006
 1962. Теодора Бакърджиева: Живот в два свята, 2006
 1963. UNDP: At Risk. Roma and the Diplaced in Southeast Eupope, 2006
 1964. Вера Мутафчиева и др.: Историята, населена с хора, 2006
 1965. Маргарита Карамихова: Градиво за етнология на миграциите, 2006
 1966. Симеон Евстатиев: Ислямът, 2006
 1967. Kemal Guruz: Dunyada ve turkiye’de yuksekogretim, 2006
 1968. Алексей Пампоров: Ромското всекидневие в Б-ия, 2006
 1969. Ethnologia Balkanica: Ethnologia Balcanica Vol 8, 2004
 1970. Ethnologia Balkanica: Ethnologia Balcanica Vol 9, 2005
 1971. Ethnologia Bulgarica: Ethnologia Bulgarica Vol. 3, 2006
 1972. Oliver Jens Schmitt: Levantiner, 2005
 1973. R.Oldenbourg: Sudosteuropa, 2005
 1974. Анна Мантарова, Мариана Захариева: Българското общество пред присъединяване към ЕС, 2006
 1975. Jaroslaw Cwiek-Karpowicz, Piotr Maciej Kaczynki: Assisting Negotiated Transition to Democracy, Lessons from Poland, 2006
 1976. Съветът на Европа – 800 милиона европейци, СЕ, Информационен център, София, 2006
 1977. Галина Лозанова et al.: Интервюта по проект EUROREG, 2006