Кои сме ние

Международният център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия (ИМИР) e основан през април 1992 г. в сътрудничество с Центъра за изследване на исляма и взаимоотношенията между исляма и християнството (Бирмингам, Великобритания) и Центъра за изследване на етническите връзки (Уоруик, Великобритания). ИМИР е частна, неполитическа, нестопанска, неправителствена организация, чиято цел е да изследва отношенията и взаимодействието между различните култури, етноси и религии в Югоизточна Европа, за да подпомогне съхранението, развитието и интеграцията на всички малцинствени общности.

 

През първите години на своето съществуване и особено в периода на най-тежката икономическа криза в България (1996-1997) работата по предоставяне на хуманитарна помощ зае важен дял в дейностите на ИМИР, реално съответстващ на изследователското и научно направление. След преодоляването на кризата ИМИР продължи да функционира като донорска институция, подпомагайки различни малцинствени общности в България чрез стипендиантската си програма, подкрепата за малцинствените медии и изследователските програми за малцинствата. Впоследствие ИМИР постепенно прекрати донорската си дейност, за да се превърне в оригинална научна лаборатория (по модела “тинк-танк”), изцяло съсредоточена върху изготвянето на експертни проучвания, анализи, прогнози и актуални политически консултации.

 

ИМИР работи с едни от най-изтъкнатите български специалисти в области като права на малцинствата, интеграция на малцинствата, миграции, трафик на хора, ислям, междуетнически и междурелигиозни взаимоотношения. Благодарение на интелектуалния потенциал, почтеност и самоотверженост на тези специалисти Центърът получи голямо признание за научните си постижения в разработването на темите за междуетническите и междурелигиозните отношения, както в национален мащаб, така и на Балканите. ИМИР винаги се е ръководел от стремежа да участва в стимулирането на връзките между балканските страни и да работи за развитие на регионалното сътрудничество. В хода на работата си Центърът си партнира пълноценно с множество научни и неправителствени организации не само в България и на Балканите, но и в цяла Европа.

 

“СПЕШНА АНТРОПОЛОГИЯ” – ЗАПАЗЕНА МАРКА НА ИМИР

 

Методите на “Спешната антропология”, формулирани и разработени от д-р Антонина Желязкова, председател на УС на ИМИР, се превърнаха в една от знаковите запазени марки на ИМИР. Изпращайки интердисциплинарни изследователски екипи в сърцето на балканските конфликтни зони като Косово, Македония, Босна и Херцеговина и Южна Сърбия в най-критичните времена (по време на или непосредствено след възникване на криза), ИМИР се утвърди като авторитет в навременните, точни и безпристрастни анализи на регионалните горещи точки. Резултат от тази работа е високо оценената поредица Спешна антропология.

 

Центърът се управлява от международен Управителен съвет:

Д-р Антонина Желязкова, България – Председател
Иван Станчов, България/ Великобритания
Проф. Йорген Нилсен, Великобритания
Проф. Волфганг Хьопкен, Германия
Еми Барух, България

 

ЕКИП:

Д-р Антонина Желязкова - Директор
Любомир Петкашев – Координатор на проекти
Зорница Караджова - Касиер – счетоводител